Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Piastów, Sikory, Otok.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-03-10 13:27:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_i_zal..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:27:24 169 razy
2 Sikory.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:28:13 144 razy
3 Plan_zagospodarowania_terenu_-_Sikory.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:30:54 191 razy
4 PiastA_w.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:31:23 146 razy
5 Plan_zagospodarowania_terenu_PiastA_w_rys_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:34:04 172 razy
6 Plan_zagospodarowania_terenu_PiastA_w_rys_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:36:03 192 razy
7 Plan_zagospodarowania_terenu_PiastA_w_rys_3.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:39:27 202 razy
8 Otok.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:40:39 143 razy
9 Plan_zagospodarowania_terenu_PiastA_w_rys_3.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:40:40 185 razy
10 Plan_zagospodarowania_terenu_PiastA_w_rys_4.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:41:29 175 razy
11 Plan_zagospodarowania_terenu_OTOK_rys_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:43:52 173 razy
12 Plan_zagospodarowania_terenu_OTOK_rys_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:44:44 150 razy
13 Plan_zagospodarowania_terenu_OTOK_rys_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:45:38 192 razy
14 Oswiadczenie-zal._nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 13:48:57 135 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-18 11:35:05
2 wyjasnienie_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-23 08:17:04
Wynik postępowania
1 Wynik_postA_powania..doc 2010-03-25 14:18:46
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf 2010-04-12 13:00:08