Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Łąkowa o dł 0,60 km

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2007-07-04 12:31:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_i_zalaczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-07-04 12:31:51 89 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-16 15:27:21
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-08-02 13:42:15
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf 2007-08-13 15:20:23