herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Mapa biuletynu

Urząd Miejski w Gryficach
|___Dane teleadresowe
Organa
|___Burmistrz Gryfic
|___Zastępcy Burmistrza
|___Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Wydział Ogólno-Administracyjny, Biuro Rady Miejskiej
      |___Wydział Finansowy
      |___Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
      |___Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
      |___Urząd Stanu Cywilnego
      |___Gminne Biuro Reagowania
      |___Pion Ochrony Informacji Niejawnych
      |___Straż Miejska
      |___Biuro Zarządu Pływalni
      |___Główny Specjalista ds. Kultury i Sportu
      |___Inspektor ds. Promocji i Informacji
      |___Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej
      |___Doradca ds. oświaty
      |___Radca Prawny
      |___Inspektor kontroli
      |___Administrator Bezpieczeństwa Informacji
|___Skarbnik Gminy
|___Sekretarz Gminy
|___Sołectwa
|___Zadania i kompetencje Rady Miejskiej
|___Komisje Rady Miejskiej
      |___VII kadencja: 2014 - 2018
      |___VI kadencja: 2010 - 2014
            |___Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach
      |___V kadencja: 2006 - 2010
            |___Terminy posiedzeń
      |___IV kadencja: 2002 - 2006
            |___Terminy posiedzeń
            |___Skład Komisji Rewizyjnej
            |___Wykaz stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach
|___Rada Miejska
      |___Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Gryficach (IV kadencja: 2002 - 2006)
            |___Przewodniczący Rady Miejskiej
|___Osiedla
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Wzory oświadczeń majątkowych od 31.10.2017 r.
      |___Oświadczenia majątkowe - za rok 2016
            |___Burmistrz
            |___Zastępcy Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe - rok 2016
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe - za rok 2015
            |___Burmistrz
            |___Zastępcy Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe - rok 2015
            |___Sekretarz Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2014
            |___Burmistrz
            |___Zastępcy Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe - rok 2014
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - koniec V kadencji
                  |___Burmistrz
                  |___Zastępca Burmistrza
                  |___Radni
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - początek VI kadencji
                  |___Burmistrz Gryfic
                  |___Zastępca Burmistrza
                  |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2013
            |___Burmistrz
            |___Zastępcy Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe - rok 2013
            |___Zastępcy Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2012
            |___Burmistrz
            |___Zastępcy Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe - rok 2012
            |___Zastępcy Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
                  |___Jolanta Mazurek - od 01.02.2012
                  |___Janina Borowiecka - do 31.01.2012
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2011
            |___Burmistrz
            |___Zastępcy Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe - rok 2011
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2010
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2010
                  |___Burmistrz
                  |___Zastępcy Burmistrza
                  |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
                  |___Skarbnik Gminy
                  |___Sekretarz Gminy
                  |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
                  |___Radni
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - początek VI kadencji
                  |___Burmistrz
                  |___Radni
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - koniec V kadencji
                  |___Burmistrz
                  |___Zastępca Burmistrza
                  |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2009
            |___Burmistrz
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownik USC
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2008
            |___Burmistrz
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownik USC
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2007
            |___Burmistrz
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Kierownik USC
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2006
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2006
                  |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
                  |___Burmistrz
                  |___Zastępca Burmistrza
                  |___Sekretarz Gminy
                  |___Skarbnik Gminy
                  |___Kierownik USC
                  |___Radni
                  |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - początek V kadencji
                  |___Burmistrz
                  |___Radni
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec IV kadencji
                  |___Burmistrz
                  |___Radni
      |___Oświadczenia o działalności gospodarczej
            |___rok 2005
            |___rok 2004
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2005
            |___Burmistrz
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Kierownik USC
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2004
            |___Burmistrz
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Kierownik USC
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2003
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Kierownik USC
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___ Zastępca Burmistrza
            |___Burmistrz
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2002
            |___Burmistrz
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Kierownik USC
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
Prawo lokalne
|___Statut
      |___Statut Gminy Gryfice
      |___Statuty Sołectw Gminy Gryfice
            |___Status sołectwa Niedźwiedziska
            |___Statut sołectwa Otok
            |___Status sołectwa Smolęcin
            |___Status sołectwa Witno
      |___Statuty osiedli m. Gryfice
|___Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gryficach
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___Uchwały 2018 r.
            |___Sesja XLIX w dn. 25.04.2018 r.
            |___Sesja XLVIII w dn. 27.03.2018 r.
            |___Sesja XLVII w dn. 28.02.2018 r.
            |___Sesja XLVI w dn. 16.02.2018 r.
            |___Sesja XLIV w dn. 24.01.2018 r.
      |___Uchwały 2017 r.
            |___Sesja XLIII w dn.29.12.2017 r.
            |___Sesja XLII w dn. 20.12.2017 r.
            |___Sesja XLI w dn. 28.11.2017 r.
            |___Sesja XL w dn. 26.10.2017 r.
            |___Sesja XXXIX w dn. 27.09.2017 r.
            |___Sesja XXXVIII w dn. 30.08.2017 r.
            |___Sesja XXXVII w dn. 20.07.2017 r.
            |___Sesja XXXVI w dn. 21.o6.2017 r.
            |___Sesja XXXV w dn. 31.05.2017 r.
            |___Sesja XXXIV w dn. 27.04.2017 r.
            |___Sesja XXXIII w dn. 15.03.2017 r.
            |___Sesja XXXII w dn. 8.02.2017 r.
      |___Uchwały 2016 r.
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
      |___Uchwały 2015 r.
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
      |___Uchwały 2014 r.
            |___Sesja IV
            |___Sesja III
            |___Sesja I - VII kadencji
            |___Sesja LV - VI kadencji
            |___Sesja LIV
            |___Sesja LIII
            |___Sesja LII
            |___Sesja LI
            |___Sesja L
            |___Sesja XLIX
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XVLII
            |___Sesja XLVI
            |___Sesja XLV
            |___Sesja XLIV
      |___Uchwały 2013 r.
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XXXIX
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
      |___Uchwały 2012 r.
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
      |___Uchwały 2011 r.
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
            |___Sesja IV
      |___Uchwały 2010 r.
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
            |___Sesja XXXIX
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
      |___Uchwały 2009 r.
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
      |___Uchwały 2008 r.
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
      |___Uchwały 2007 r.
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
            |___Sesja IV
      |___Uchwały 2006 r.
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
            |___Sesja XXXIX
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
      |___Uchwały 2005 r.
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
      |___Uchwały 2004 r.
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
      |___Uchwały 2003 r.
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
            |___Sesja IV
      |___Uchwały 2002 r.
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
      |___Uchwały 2001 r.
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
      |___Uchwały 2000 r.
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
|___Zawiadomienia o sesji RM i projekty uchwał
      |___Projekty uchwał na L sesję RM w dn. 28.05.2018 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XLIX sesję RM w dn. 25.04.2018 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XLVIII sesję RM w dn. 27.03.2018 r. o g. 11,oo
      |___Projekty uchwał na XLVII sesję RM w dn. 28.02.2018 r. o g.10,oo
      |___Projekt uchwały na XLV sesję RM w dn. 16.02.2018 r. o g. 9,oo
      |___Projekty uchwał na XLIV sesję RM w dn. 24.01.2018 r. o g. 10,oo
      |___Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji RM w dn. 29.12.2017 r. o g. 13,oo
      |___Projekty uchwał na XLII sesję RM w dn. 20.12.2017 r. o g. 11,oo
      |___Projekty uchwał na XLI sesję RM w dn. 28.11.2017 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XL sesję RM w dn. 26.10.2017 r. o g. 11,oo
      |___Projekty uchwał na XXXIX sesję RM w dn. 27.09.2017 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM w dn. 30.08.2017 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXXVII sesję RM w dn. 20.07.2017 r. o g. 11,oo
      |___Projekty uchwał na XXXVI sesję RM w dn. 21.06.2017 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXXV sesję RM w dn. 31.05.2017 r. o g. 13,oo
      |___Projekty uchwał na XXXIV sesję RM w dn. 27.04.2017 r. o g.11,oo
      |___Projekty uchwał na XXXIII sesję RM w dn. 15.03.2017 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXXII sesję RM w dn. 8.02.2017 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXXI sesję RM w dn. 28.12.2016 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXX sesję RM w dn. 28.11.2016 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXIX sesję RM w dn. 26.10.2016 r. o g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXVIII sesję RM w dn. 28.09.2016 r. o g. 10,oo
      |___Zawiadomienie o XXVII (nadzwyczajnej) sesji RM w dn. 5.09.2016 r. g. 15,oo
      |___Projekty uchwał na XXVI sesję RM w dn. 29.08.2016 r. g. 10,oo
      |___Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 22.06.2016 r.
      |___Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w dn. 11.05.2016 r.
      |___Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w dn. 16.03.2016 r.
      |___Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w dn. 24.02.2016 r.
      |___Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w dn. 27.01.2016 r.
      |___Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w dn. 30.12.2015 r.
      |___Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 16.12.2015 r.
      |___Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w dn. 24.11.2015 r.
      |___Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w dn. 28.10.2015 r.
      |___Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w dn. 7.10.2015 r.
      |___Projekt uchwały na XIV sesję Rady Miejskiej w dn. 18.09.2015 r.
      |___Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w dn. 9.09.2015 r.
      |___Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w dn. 9.07.2015 r.
      |___Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w dn. 30.06.2015 r.
      |___Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w dn. 27.05.2015 r.
      |___Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w dn. 22.04.2015 r.
      |___Projekt uchwały na VIII sesję Rady Miejskiej w dn. 14.04.2015 r.
      |___Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w dn. 25.03.2015 r.
      |___Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w dn. 25.02.2015 r.
      |___Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w dn. 28.01.2015 r.
      |___Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w dn. 30.12.2014 r.
      |___Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w dn. 18.12.2014 r.
      |___Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej w dn. 28.10.2014 r.
      |___Projekty uchwał na LIV sesję Rady Miejskiej w dn. 25.09.2014 r.
      |___Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w dn. 29.08.2014 r.
      |___Projekty uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w dn. 21.08.2014 r.
      |___Projekt uchwały na LI sesję Rady Miejskiej w dn. 9.07.2014 r.
      |___Projekty uchwał na L sesję Rady Miejskiej w dn. 30.06.2014 r.
      |___Projekt uchwały na XLIX sesję Rady Miejskiej w dn. 4.06.2014 r.
      |___Projekty uchwał na XLVIII sesje Rady Miejskiej w dn. 28.05.2014 r.
      |___Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w dn. 30.04.2014 r.
      |___Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w dn. 28.03.2014 r.
      |___Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w dn. 7.02.2014 r.
      |___Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.01.2014 r.
      |___Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w dn. 30.12.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w dn. 17.12.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w dn. 29.11.2013 r.
      |___Projekt uchwały na XL sesję Rady Miejskiej w dn. 18.11.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w dn. 24.10.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 10.10.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w dn. 5.09.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w dn. 22.08.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w dn. 27.06.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.05.2013 r.
      |___ Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w dn. 24.04.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w dn. 27.03.2013 r.
      |___Projekt uchwały na XXXI sesję Rady Miejskiej w dn. 4.03.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w dn. 21.02.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w dn. 08.02.2013 r.
      |___Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 31.12.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w dn. 18.12.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w dn. 23.11.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.10.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 27.09.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w dn. 31.08.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w dn. 16.07.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w dn. 29.06.2012 r.
      |___Projekt uchwały na XX sesję Rady Miejskiej w dn. 1.06.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w dn. 23.05.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 25.04.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w dn. 12.04.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w dn. 28.03.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w dn. 15.02.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w dn. 18.01.2012 r.
      |___Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w dn. 22.12.2011 r.
      |___Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w dn. 7.12.2011 r.
      |___Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w dn. 29.11.2011 r.
      |___Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w dn. 12.10.2011 r.
|___Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Gryfice na lata 2014-2017
|___Strategia rozwoju Gminy Gryfice
      |___Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na lata 2005 - 2020
|___Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025
|___Sprawozdania Burmistrza
      |___Sprawozdania Burmistrza 2014 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2013 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2012 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2011 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2010 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2009 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2008 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2007 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2006r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2005 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2004 r.
      |___Sprawozdania Burmistrza 2003 r.
|___Zarządzenia Burmistrza
      |___Zarządzenia 2018 r.
      |___Zarządzenia 2017 r.
      |___Zarządzenia 2016 r.
      |___Zarządzenia 2015 r.
      |___Zarządzenia 2014 r. - nowa kadencja
      |___Zarządzenia 2014 r.
      |___Zarządzenia 2013 r.
      |___Zarządzenia 2012 r.
      |___Zarządzenia 2011r.
      |___Zarządzenia 2010 r. - nowa kadencja
      |___Zarządzenia 2010 r.
      |___Zarządzenia 2009 r.
      |___Zarządzenia 2008 r.
      |___Zarządzenia 2007 r.
      |___Zarządzenia 2006 r.
      |___Zarządzenia 2005 r.
      |___Zarządzenia 2004 r.
|___Podatki i opłaty
      |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice
      |___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice
            |___Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice
|___Informacje Środowiskowe
      |___Decyzje środowiskowe
            |___rok 2014
            |___rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
            |___rok 2009
      |___Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia
            |___Burmistrz Gryfic
                  |___2018 rok
                  |___ROK 2017
                  |___Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie projektu,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfice na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 r.
                  |___rok 2016
                  |___rok 2015
                  |___rok 2014
                  |___rok 2013
                  |___Rok 2012
                  |___Rok 2011
                  |___Rok 2010
                  |___Rok 2009
            |___Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
            |___Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
            |___Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
            |___Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
      |___Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
            |___Rok 2013
            |___Rok 2014
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
            |___Rok 2007
            |___Rok 2006
            |___Rok 2005
      |___Regulaminy
            |___Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice
      |___Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009 - 2010
      |___Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Gryfice.
|___Wykaz aktów prawa miejscowego
      |___Prawo miejscowe do 2011 r.
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
            |___Rok 2007
            |___Rok 2006
            |___Rok 2005
            |___Rok 2004
            |___Rok 2003
            |___Rok 2002
            |___Rok 2001
|___Protokoły z sesji Rady Miejskiej
|___Plan rozwoju lokalnego
      |___Plan Rozwoju Lokalnego
            |___Tabele i załączniki
|___Ochrona Środowiska
      |___Program Ochrony Środowiska Gminy Gryfice
Informacje
|___Karty usług - jak załatwić sprawę
|___Instytucje Kultury
      |___Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach
      |___Gryficki Dom Kultury
|___Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      |___Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Gryfice
      |___Informacje, ogłoszenia
      |___Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
      |___Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
|___Nabór pracowników
      |___Konkursy
            |___Konkursy 2018
                  |___Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
                        |___Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                        |___Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                        |___Nabór na audytora wewnętrznego
                  |___Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
                        |___Szkoły Podstawowe
            |___Konkursy 2017
                  |___Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
                        |___Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                        |___Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                        |___Nabór na inspektora ds. gospodarki nieruchomościami
                        |___Nabór na audytora wewnętrznego
                        |___Nabór na inspektora ds. promocji i informacji
                        |___Nabór na audytora wewnętrznego
                        |___Nabór na podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
                  |___Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
                        |___Szkoły Podstawowe
                        |___Ośrodek Pomocy Społecznej
                              |___Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny
                                    |___ogłoszenie o wynikach
                                    |___Ogłoszenie o naborze
                              |___Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny
                                    |___ogłoszenie o wynikach
                                    |___Ogłoszenie o naborze
                              |___Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny
                                    |___informacja o wynikach
                              |___Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny
                                    |___informacja o wynikach
                              |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer
                                    |___Informacja o naborze
                        |___Zespół Placówek Oświatowych
                              |___Druki
                              |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer
            |___Konkursy 2016
                  |___Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
                        |___Nabór na referenta ds. obywatelskich
                        |___Nabór na podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami
                        |___Nabór na podinspektora ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Gryficach
                        |___Nabór na podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
                        |___Nabór na inspektora ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Gryficach
                  |___Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
                        |___Szkoły Podstawowe
                        |___Przedszkola w Gryficach
                        |___Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach
                              |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy
                        |___OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH
                              |___Nabór na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny
                                    |___informacja o wynikach
                                    |___ogłoszenie o naborze
                              |___Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy Asystent rodziny
                                    |___WYNIKI NABORU
                                    |___ogłoszenie o naborze
                              |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds.świadczeń i stypendiów szkolnych
                                    |___WYNIKI NABORU
                                    |___ogłoszenie o naborze
                              |___Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy Asystent rodziny
                                    |___WYNIKI NABORU
                                    |___ogłoszenie o naborze
                              |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-księgowy/a
                                    |___Informacja o naborze
                                    |___ogłoszenie o naborze
                              |___Nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego
                              |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej
                              |___Nabór na dwa wolne stanowiska pracy - referenta ds. świadczenia wychowawczego
            |___Konkursy 2015
                  |___Nabór na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych
                  |___Nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
                  |___Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na dwa stanowiska pracy referenta ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko księgowego w Zespole Placówek Oświatowych w Gryficach
                  |___Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych
                  |___Nabór na stanowisko inspektora ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych
                  |___Nabór na stanowisko inspektora ds kadr i administracji w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko pracy - księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy - pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach
                  |___Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Gryfice
                  |___Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej
                  |___Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Biura Reagowania
            |___Konkursy 2014
                  |___Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na dwa stanowiska pracy - pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko pracownika ds. gospodarki odpadami
                  |___Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko poborcy
                  |___Nabór na zastępstwo na dwa stanowiska pracy pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Nabór na stanowisko poborcy
                  |___Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej
            |___Konkursy 2013
                  |___Konkurs na stanowisko pracownika ds. gospodarki nieruchomościami
                  |___Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach
                  |___Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach
                        |___Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach
                  |___Nabór na stanowisko pracownika ds. windykacji i egzekucji administracyjnej
                  |___Nabór na stanowisko pracownika ds. gospodarki odpadami
            |___Konkursy 2012
                  |___Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej
                  |___Nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach
                  |___Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach
                  |___Nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach
            |___Konkursy 2011
                  |___Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach
                  |___Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista IT w projekcie pn: "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji"
                  |___Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista - koordynator projektu pn. ''MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji"
                  |___Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach
                  |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikanta straży miejskiej
            |___Konkursy 2010
                  |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. funduszu alimentacyjnego
                  |___Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych
                  |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych
                  |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika ds. księgowości budżetowej oraz ds. kontroli wewnętrznej
                  |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
                  |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych
            |___Konkursy 2009
                  |___Nabór na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Gryficach
                  |___Nabór na stanowisko inspektora ds kadr i administracji w OPS Gryfice
                  |___Nabór na stanowisko referenta ds. ekonomicznych w ZGK Gryfice
                  |___Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura LGD GRYFLANDIA
                  |___Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Gryficach
                  |___Nabór na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej
                  |___Nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego
                  |___nabór na stanowisko pracownika d/s księgowości podatkowej
                  |___Nabór na stanowisko kasjera
                  |___Nabór na wolne stanowisko informatyka
            |___Konkursy 2008
                  |___Nabór na wolne stanowisko kasjera w ZGK Gryfice
                  |___Nabór na wolne stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych
                  |___Nabór na wolne stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego
                  |___Nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego
                  |___Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach
                  |___Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej
                  |___Nabór na wolne stanowisko pracownika ds. planowania przestrzennego
                  |___Nabór na wolne stanowisko księgowej
                  |___Nabór na dwa wolne stanowiska - Opiekuna
                  |___Konkurs na wolne stanowisko - pracownik socjalny do realizacji projektów
                  |___Konkurs na wolne stanowisko - pracownik socjalny
            |___Konkursy 2007
                  |___Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji
                  |___Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji
                  |___Konkurs na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
                  |___Konkurs na wolne stanowisko pracownika ds.księgowości podatkowej
                  |___Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds.kontroli finansowej
                  |___Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji
                  |___Konkurs na wolne stanowisko audytora wewnętrznego
                  |___Nabór pracownika na wolne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Gryficach
                  |___Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Gryficach
                  |___Nabór pracownika na wolne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i geodezji w Urzędzie Miejskim w Gryficach
                  |___Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach
                  |___Nabór pracownika na wolne stanowisko do spraw ochrona środowiska w Urzędzie Miejskim w Gryficach
                  |___Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
                  |___Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach
                  |___Konkurs na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej
                  |___Konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Placówek Oświatowych w Gryficach
            |___Konkursy 2006
                  |___Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej
                  |___Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego
                  |___Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach
            |___Konkursy 2005
                  |___ Konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach
                        |___Ogłoszenie
|___Jednostki organizacyjne
      |___Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach
            |___Projekt pn. Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice
            |___Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
            |___Wzory druków oświatowych
|___Obwieszczenia i ogłoszenia
      |___Zawiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego
      |___Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia
      |___
      |___Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym oraz sprawcom przemocy z orzeczonym nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego.
|___Oferty Inwestycyjne
|___Budżet
      |___Budżet 2018r.
            |___WPF
            |___Zmiany budżetu
            |___Budżet
      |___Budżet 2017r.
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Sprawozdania budżetowe
                  |___Sprawozdania IV kwartał
                  |___Sprawozdania III kwartał
                  |___Sprawozdania II kwartał
                  |___Sprawozdania I kwartał
            |___WPF
            |___Zmiany budżetu
            |___Budżet
      |___Budżet 2016r.
            |___Sprawozdania finansowe
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Sprawozdania budżetowe
                  |___Sprawozdania IV kw
                  |___Sprawozdania III kw
                  |___Sprawozdania II kw
                  |___Sprawozdania I kw
            |___WPF
            |___Zmiany budżetu
            |___Budżet
      |___Budżet 2015r.
            |___Sprawozdania finansowe
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Sprawozdanie budżetowe
                  |___Sprawozdania IV kw
                  |___Sprawozdania III kw
                  |___Sprawozdania II kw
                  |___Sprawozdanie I kw
            |___WPF
            |___Zmiany budżetu
            |___Budżet
      |___Budżet 2014r.
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Sprawozdania finansowe
            |___Sprawozdania budżetowe
                  |___Sprawozdania IV kw
                  |___Sprawozdania III kw
                  |___Sprawozdania II kw
                  |___Sprawozdania I kw
            |___WPF
            |___Zmiany budżetu
            |___Budżet
      |___Budżet 2013r.
            |___Sprawozdania finansowe
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Sprawozdania budżetowe
                  |___Sprawozdania IV kw
                  |___Sprawozdania III kw
                  |___Sprawozdania II kw
                  |___Sprawozdania I kw
            |___Zmiany budżetu
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Budżet
      |___Budżet 2012 r.
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Sprawozdania finansowe
            |___Sprawozdania budżetowe
                  |___Sprawozdania IV kw
                  |___Sprawozdania III kw
                  |___Sprawozdania II kw.
                  |___Sprawozdania I kw.
            |___Zmiany WPF
            |___Zmiany budżetu
            |___Wieloletnia prognoza finansowa
            |___Budżet
      |___Budżet 2011 r.
            |___Sprawozdania finansowe
            |___Sprawozdania budżetowe
                  |___IV kwartał
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze 2011 r.
            |___Zmiany WPF
            |___Zmiany budżetu
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Budżet
      |___Budżet 2010 r.
            |___Zmiany budżetu
            |___Budżet
      |___Budżet 2009 r.
            |___Zmiany do budżetu
            |___Budżet
      |___Budżet 2008 r.
            |___Zmiany do budżetu
            |___Budżet
      |___Budżet 2007 r.
            |___Zmiany do budżetu
      |___Budżet 2006r.
            |___Budżet
            |___Zmiany do budżetu
      |___Budżet 2005 r.
            |___Budżet
            |___Zmiany do budżetu
      |___Budżet 2004 r.
            |___Zmiany do budżetu
      |___Budżet 2003 r.
            |___Zmiany do budżetu
            |___Budżet
|___Spółki Gminy
      |___Informacje Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
            |___Wystąpienie Prezesów Zarządów TBS-ów Pomorza Zachodniego do parlamentarzystów
|___Konsultacje społeczne
      |___Prawo miejscowe dotyczące konsultacji
      |___Ogłoszone konsultacje
            |___28.11.2017 - 30.04.2018 Przystąpienie do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice
            |___10.11.2017 - 24.11.2017 Konsultacje społeczne "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"
            |___Konsultacje społeczne - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na lata 2005-2024
            |___19.01.2017 r. - Konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfice na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.
            |___08.11.2016 - 22.11.2016 Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
            |___26.09.2016-14.10.2016 Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025
            |___16.05-31.05.2016 Konsultacje społeczne dotyczące zasad budżetu obywatelskiego na 2017 rok
            |___10.05-24.05.2016 Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice na lata 2016-2020
            |___13.11-30.11.2015 Konsultacje na temat zasad udostępnienia usługi dostępu do internetu dla mieszkańców i turystów
            |___05.11.2015-19.11.2015 Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
            |___01.06.2015-25.09.2015 w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok
            |___7.05.2015 Uzyskanie opinii przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w sprawie potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy Gryfice
            |___13.03-12.05.2015 Wyrażenie opinii w zakresie potrzeb funkcjonowania lub likwidacji Straży Miejskiej w Gryficach
            |___24.11-08.12.2014 - Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
            |___03.11-07.11.2014 - projekt Strategii Rozwoju Gminy Gryfice
            |___08.10.2014-29.10.2014 w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok
            |___11.08-18.08.2014 -wykonanie analizy SWOT dla potrzeb zaktualizowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfice
            |___16.12-31.12.2013 - ob. Rzęskowo
            |___28.06-12.07.2013 - Gryfice
            |___2013-05-14 - Prusinowo
|___Pomoc dla osób niesłyszących
|___Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
      |___Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc.
|___Kontrole
      |___Kontrole zewnętrzne
            |___Protokoły kontroli
            |___Kontrole zewnętrzne 2014
            |___Kontrole zewnętrzne 2013
            |___Kontrole zewnętrzne 2012
            |___Kontrole zewnętrzne 2011
            |___Kontrole zewnętrzne 2002 - 2010
      |___Kontrole wewnętrzne
|___Organizacje pozarządowe
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Rejestr instytucji kultury
            |___Gryficki Dom Kultury
            |___Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach
      |___Rejestry i Ewidencje 2005 r.
      |___Rejestry i Ewidencje 2004 r.
|___Majątek gminy
|___System Zarządzania Jakością
      |___Badanie zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach
            |___Analiza badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach
                  |___Rok 2017
                  |___Rok 2016
                  |___Rok 2015
                  |___Rok 2014
                  |___Rok 2013
                  |___Rok 2012
      |___Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Polityka Jakości
|___Informacje nieudostępnione
|___Plan zamówień publicznych
|___Petycje
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro
      |___Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' (II)
      |___Remont pokrycia dachowego budynków przy ul. Gdyńskiej 15 i 13 w Gryficach
      |___Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I (II)
      |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia muru oporowego skarpy wraz z wytycznymi organizacji robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0037Z w m. Ościęcin gm. Gryfice
      |___Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w systemie 'zaprojektuj i wybuduj' kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
      |___Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice'
      |___Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Trzygłowskiej - Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199 obr. Gryfice-8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28)
      |___Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną
      |___Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2018
            |___Powiadomienie o wyborze oferty
      |___Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 424/207 i 424/219 obręb Rzęskowo
      |___Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Klasztornej 9/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji
      |___Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I
      |___Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice
      |___Dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Wykonanie usługi konserwacji 790 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice II
      |___Wykonanie usługi konserwacji 790 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice
      |___Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną
      |___Rozbudowa macierzy dyskowej Urzędu
      |___Zakup i dostawa karmy dla zwierząt w roku 2018
      |___Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt w roku 2018
      |___Świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2018
      |___Dostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach
      |___Zagospodarowanie terenu stawu na działce nr 130 w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice - II etap
      |___Wycinka 10 drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej
      |___Wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 i296 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach)
      |___Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
      |___Wykonanie dokumentacji na remont sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach) II
      |___Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 66/6 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice
      |___Wykonanie dokumentacji na remont sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach)
      |___Dostawa sprzętu elektronicznego - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice
      |___Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I
      |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21A w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, oraz budowy ogrodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (II)
      |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A przy ul. Wałowej w Gryficach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (II)
      |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A przy ul. Wałowej w Gryficach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
      |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21A w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, oraz budowy ogrodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
      |___Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Fabrycznej, ul. Śniadeckich, ul. Wesołej, ul. Kościuszki, ul. Gdańskiej w Gryficach oraz w m. Dobrzyń
      |___Wykonanie parkingu z odwodnieniem, w ramach projektu pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice
      |___Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 21/4 w Gryficach
      |___Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach
      |___Wymiana nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4
      |___Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach
      |___Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I
      |___Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - 5 obiektów - miasto Gryfice
      |___Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi
      |___Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi
      |___Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie
      |___Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
      |___Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach
      |___Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I
      |___Dostawa sprzętu komputerowego dla UM w Gryficach
      |___Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I
      |___Dostarczenie licencji bezterminowej na program monitorujący systemy, usługi i aplikacje - podniesienie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych
      |___Remont elementów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach, polegający na wymianie posadzki i okładziny elewacyjnej na tarasie i schodach zewnętrznych z gresu na płyty i okładziny z granitu
      |___Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I
      |___Dostawa UTM do Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2017
      |___Zakup i dostwawa karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2017
      |___Dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Druk miesięcznika samorządowego Gminy Gryfice pt.: "Przegląd Gryficki" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na I półrocze 2017 roku
      |___Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego
      |___Sprzedaż i dostarczenie do Urzędu Miejskiego materiałów biurowych
      |___Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - III zapytanie
      |___Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach
      |___Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Świadczenie usług odławiania i transportu psów z terenu gminy Gryfice w roku 2017
      |___Wycinka 10 drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej
      |___Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II zapytanie
      |___Świdczenie usług weterynaryjnych w roku 2017
      |___Rozbiórki dwóch obiektów budowlanych na działkach 426 i 303 w m. Świeszewo gm. Gryfice, wraz z wywozem gruzu i odpadów
      |___Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz wdrożenie oprogramowania wraz z wykonaniem kontroli okresowej 5 letniej stanu technicznego dróg gminnych
      |___Rozbiórka budynku po byłej świetlicy w Ościęcinie
      |___Wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej
      |___Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
      |___Remont odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Górzyca gm. Gryfice
      |___Dostawa urn wyborczych dla Gminy Gryfice
      |___Wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej oraz w Parku Miejskim w Gryficach
      |___Budowa oświetlenia przy ul. Górska - Nowy Świat w Gryficach
      |___Opracowanie 4 programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz analiz efektywności kosztowej
      |___Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej na działce nr 371 obręb Borzyszewo gm. Gryfice etap I
      |___Zagospodarowanie terenu stawu na działce nr 130 w miejscowości Lubieszewo Gmina Gryfice I etap
      |___Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryfiacach
      |___Zapytanie ofertowe - Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2016.
      |___Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach
      |___Dostawa sprzętu komputerowego dla UM w Gryficach
      |___Dostawa tusz i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach
      |___Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego do UM Gryfice
      |___Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 11.Listopada 5 w Gryficach na cele mieszkaniowe.
      |___Docieplenie budynku oraz wykonanie elewacji w miejscowości Ościęcin 1
      |___Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Niechorskiej, Nowy Świat, Leśnej, Ks. St. Ruta w Gryficach i w m. Zagórcze
      |___Zapytanie oertowe na "Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej artykułów biurowych i tonerów w 2015 roku"
      |___Zamówienia w zakresie wycen nieruchomości
      |___Projekt rozbudowy Przedszkola nr 2
      |___Projekt budowlano - wykonawczy linii oświetleniowej ul. Murarska
      |___Wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej na trasie Brodniki-Trzygłów...
      |___Opracowanie projektu budowlano -- wykonawczego drogi gminnej Wilczkowo - Rybokarty
      |___Usługi przewozowe komunikacji miejskiej
      |___Wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej na trasie Brodniki-Trzygłów...
|___Nieruchomości - sprzedaż
      |___Ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na zbycie nieruchomości
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
      |___Informacja o wynikach przetargów
            |___2018
            |___ROK 2017
            |___ROK 2016
                  |___
      |___Informacja Burmistrza Gryfic o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz wydzierżawienia
            |___2017 rok
            |___2016 rok
            |___2015 rok
            |___2014 rok
            |___2013 rok
            |___2012 rok
      |___Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia
            |___2018
            |___ROK 2017
            |___ROK 2016
            |___2014 rok
            |___2013 rok
                  |___
            |___2012 rok
      |___Wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu
            |___2018 rok
            |___2017 rok
            |___2014 rok
            |___2013 rok
            |___2012 rok
      |___Ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na wydzierżawienie nieruchomości
      |___Ogłoszenia Burmistrza Gryfic o wykazie osób zakwalifikowanych do przetargów
      |___Ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na najem nieruchomości
            |___2018
            |___2015
            |___2014
            |___2013
      |___Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
            |___2017 rok
            |___2014 rok
      |___Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
      |___Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
      |___Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
|___Gospodarka odpadami
|___Referendum
      |___Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
      |___Referendum lokalne 2013 - informacje
|___Zgromadzenia publiczne
      |___Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
|___Działalność lobbingowa
|___Wybory
      |___Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
      |___Wybory ławników 2016-2019
            |___Druki do pobrania
      |___Wybory Prezydenta RP 2015 r.
            |___Wybory Prezydenta RP - II tura
            |___Druki do pobrania
      |___Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Gryficach w okręgu wyborczym nr 10
      |___Wybory samorządowe 2014
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.
      |___Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r.
            |___Wnioski dotyczące spisu wyborócw
      |___Wybory samorządowe 2010 r.
            |___Protokoły z wyborów na Burmistrza i do Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2010 r.
      |___Wybory Prezydenta RP 2010r.
            |___Wnioski
      |___Wyniki wyborów samorządowych 2006