Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na zastępstwo na dwa stanowiska pracy pracowników socjalnych.

Gryfice, dnia  04 lipca  2014  r.

OPS.110.2.2014

                                                 Ośrodek Pomocy Społecznej
                                            Plac Zwycięstwa 37,  72-300 Gryfice                                                                                   
                  ogłasza nabór na zastępstwo na dwa stanowiska pracy pracowników socjalnych                                                                                            

 

I.   Wymaganie niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,
3) niekaralność,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w  stanowisku,
5) nieposzlakowana opinia,

6) prawo jazdy kat. B
7) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków odnośnie wykształcenia:

a) ukończenie studiów wyższych  na kierunku praca socjalna,
b) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

c) uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na mocy art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.2013r., poz. 182 z późn. zm.)

d) uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na mocy art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy  o pomocy społecznej (Dz. U. z  2007r. Nr 48, poz.  320)                    

 

II.   Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:

     a) o pomocy społecznej,
     b) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
     c) o ochronie zdrowia psychicznego,
     d) kodeks postępowania administracyjnego,

2. Umiejętność pracy w zespole,
3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
4. Umiejętność dobrej organizacji pracy,

5. Doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

III. Zadania pracownika zatrudnionego na powyższym stanowisku
1. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
4. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera   formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
5. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys oraz list motywacyjny,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*)
4. Oświadczenie o niekaralności*)
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*),

6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

*) druki dostępne na  stronie internetowej http://www.bip.gryfice.eu


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm./.


Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach pok. nr 8 lub przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

Termin składania dokumentów upływa dnia28 lipca 2014  roku o godz. 12.00
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.bip.gryfice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

 

                                                                                   

                                                                                       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                   

                      w Gryficach
                               Iwona Małek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 04-07-2014 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 04-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Jowita Piwoni 05-08-2014 09:16