Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LIV/622/2014 z 25.09.2014 r. w spr. zmiany uchwały o podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów 2014-10-07 09:09
dokument Uchwała Nr LIV/623/2014 z 25.09.2014 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Gryfice w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej 2014-10-03 12:19
dokument Uchwała Nr LIV/624/2014 z 25.09.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-10-03 12:17
dokument Uchwała Nr LIV/625/2014 z 25.09.2014 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce nr 86/7 obręb Brodniki gmina Gryfice 2014-10-03 11:14
dokument Uchwała Nr LIV/626/2014 z 25.09.2014 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLII/523/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 2014-10-03 11:03
dokument Uchwała Nr LIV/627/2014 z 25.09.2014 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/366/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice 2014-10-03 10:52
dokument Uchwała Nr LIV/628/2014 z 25.09.2014 r. w spr. zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2014-10-03 10:49
dokument Uchwała Nr LIV/629/2014 z 25.09.2014 r. w spr. utworzenia Sołectwa Brodniki oraz zmiany niektórych uchwał 2014-10-03 10:47
dokument Uchwała Nr LIV/630/2014 z 25.09.2014 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Powiecie Gryfickim poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1037 Z Gryfice - Unibórz" 2014-10-03 10:42
dokument Uchwała Nr LIV/631/2014 z 25.09.2014 r. w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Gryfickim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Powiecie Gryfickim poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1037 Z Gryfice- Unibórz" 2014-10-03 10:38