Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 389/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2016-02-16 10:01
dokument Zarządzenie Nr 388/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2016-01-15 14:59
dokument Zarządzenie Nr 387/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2016-01-11 12:39
dokument Zarządzenie Nr 386/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2016-01-07 13:59
dokument Zarządzenie Nr 385/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2016-01-04 13:50
dokument Zarządzenie Nr 384/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania radioodtwarzaczy i czajnika dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2016-01-04 13:49
dokument Zarządzenie Nr 383/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-12-31 10:18
dokument Zarządzenie Nr 382/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2015-12-28 11:07
dokument Zarządzenie Nr 381/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Usługę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenie środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza 10 w Gryficach w latach 2016-2017 Gmina Gryfice 2015-12-28 11:04
dokument Zarządzenie Nr 380/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach 2015-12-28 11:00
dokument Zarządzenie Nr 379/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2015-12-28 10:57
dokument Zarządzenie Nr 378/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-28 10:53
dokument Zarządzenie Nr 377/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Dziadowo, gmina Gryfice 2015-12-28 10:41
dokument Zarządzenie Nr 376/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-12-28 10:34
dokument Zarządzenie Nr 375/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania oświetlenia świątecznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2015-12-28 10:32
dokument Zarządzenie Nr 374/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania oświetlenia świątecznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2015-12-28 10:30
dokument Zarządzenie Nr 373/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 60 cz. obręb nr 9 miasta Gryfice, ul. Piastów 2015-12-14 12:08
dokument Zarządzenie Nr 372/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 347/25 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice 2015-12-14 12:07
dokument Zarządzenie Nr 371/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 239/20 obręb nr 8 miasta Gryfice 2015-12-14 12:04
dokument Zarządzenie Nr 370/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice 2015-12-14 12:02
dokument Zarządzenie Nr 369/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Gryfice na lata 2016-2020 2015-12-14 12:00
dokument Zarządzenie Nr 368/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-12-14 11:57
dokument Zarządzenie Nr 367/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2015-12-14 11:56
dokument Zarządzenie Nr 366/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 424/134 obręb Rzęskowo ul. Pliszki 2015-12-14 11:55
dokument Zarządzenie Nr 365/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2015 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2015 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-12-14 11:28
dokument Zarządzenie Nr 364/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy 2015-12-09 12:12
dokument Zarządzenie Nr 363/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych 2015-12-08 10:49
dokument Zarządzenie Nr 362/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na dostawę i instalację sprzętu serwerowego w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-12-08 10:44
dokument Zarządzenie Nr 361/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-12-08 10:42
dokument Zarządzenie Nr 360/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice 2015-12-08 10:40
dokument Zarządzenie Nr 359/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali 2015-12-08 10:38
dokument Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przekazania 4 sztuk aparatu telefonicznego, telefaksu, centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej w Trzygłowie 2015-12-08 10:34
dokument Zarządzenie Nr 357/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-08 10:30
dokument Zarządzenie Nr 356/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2015-12-08 10:28
dokument Zarządzenie Nr 355/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W. Witosa, Niepodległości, Podgórnej oraz w m. Borzęcin, Niekładź i Grądy 2015-12-08 10:25
dokument Zarządzenie Nr 354/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-12-08 10:22
dokument Zarządzenie Nr 352/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nitek świetlnych oświetlenia świątecznego LED-PRL-100-10M-230V dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2015-12-01 10:50
dokument Zarządzenie Nr 351/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placu zabaw przy ul. Ks.St.Ruta w Gryficach 2015-12-14 10:33
dokument Zarządzenie Nr 350/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Prusinowo 2015-12-01 10:45
dokument Zarządzenie Nr 349/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-11-23 09:32
dokument Zarządzenie Nr 348/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-11-23 09:30
dokument Zarządzenie Nr 347/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej 2015-11-16 11:40
dokument Zarządzenie Nr 346/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach - ul. Panoramiczna 2015-11-16 11:33
dokument Zarządzenie Nr 345/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 40/33 obręb numer 6 miasta Gryfice 2015-11-13 08:55
dokument Zarządzenie Nr 344/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 46/3 obręb numer 5 miasta Gryfice 2015-11-13 08:54
dokument Zarządzenie Nr 343/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/2 położonej w Gryficach przy ul. Rapackiego 2015-11-13 08:43
dokument Zarządzenie Nr 342/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany) zlokalizowanej na działce numer 214/26 obręb numer 6 miasta Gryfice 2015-11-13 08:40
dokument Zarządzenie Nr 341/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany) zlokalizowanej na działce numer 214/29 obręb numer 6 miasta Gryfice 2015-11-13 08:38
dokument Zarządzenie Nr 340/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany) zlokalizowanej na działce numer 214/2 obręb numer 6 miasta Gryfice 2015-11-13 08:37
dokument Zarządzenie Nr 339/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany) zlokalizowanej na działce numer 214/3 obręb numer 6 miasta Gryfice 2015-11-13 08:35
dokument Zarządzenie Nr 338/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-11-16 11:28
dokument Zarządzenie Nr 337/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dostawę i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice 2015-11-10 09:41
dokument Zarządzenie Nr 336/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 444/4 obręb Borzyszewo 2015-11-10 09:39
dokument Zarządzenie Nr 335/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 177/34, 177/35, 177/37 obręb numer 5 miasta Gryfice 2015-11-10 09:37
dokument Zarządzenie Nr 334/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 2015-11-10 09:22
dokument Zarządzenie Nr 333/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach stacji ujęcia wody wraz z infrastrukturą Osada Zdrój Obręb Brodniki 2015-11-10 09:18
dokument Zarządzenie Nr 332/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gryficach procedury ewidencji, windykacji podatków i opłat lokalnych oraz windykacji opłat, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej 2015-11-24 12:55
dokument Zarządzenie Nr 331/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-11-05 09:47
dokument Zarządzenie Nr 330/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-11-02 10:45
dokument Zarządzenie Nr 329/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2015-11-02 10:44
dokument Zarządzenie Nr 328/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w miejscowości Gryfice w działce 65/20 oraz 66 w obrębie Gryfice 7 2015-11-02 10:29
dokument Zarządzenie Nr 327/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością" i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-11-02 10:25
dokument Zarządzenie Nr 326/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych 2015-11-02 10:23
dokument Zarządzenie Nr 325/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-11-02 10:20
dokument Zarządzenie Nr 324/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-11-02 10:18
dokument Zarządzenie Nr 323/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-26 12:11
dokument Zarządzenie Nr 322/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/13 o powierzchni 145 m2 położoną przy ulicy Niepodległości w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-10-26 12:10
dokument Zarządzenie Nr 321/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek i krzeseł szkolnych dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2015-10-26 12:08
dokument Zarządzenie Nr 320/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zmywarki oraz chłodziarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2015-10-26 12:06
dokument Zarządzenie Nr 319/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawu mebli dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2015-10-26 12:04
dokument Zarządzenie Nr 318/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania monitoringu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2015-10-26 12:03
dokument Zarządzenie Nr 317/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-26 12:01
dokument Zarządzenie Nr 316/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości gruntowej (budynek prognozowany) zlokalizowanej na działce numer 65/34 obręb numer 7 miasta Gryfice 2015-10-26 12:00
dokument Zarządzenie Nr 315/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 252/6 obręb numer 8 miasta Gryfice 2015-10-26 11:58
dokument Zarządzenie Nr 314/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 43/3 obręb Zielin, gmina Gryfice 2015-10-26 11:55
dokument Zarządzenie Nr 313/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-26 11:54
dokument Zarządzenie Nr 312/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-10-26 11:52
dokument Zarządzenie Nr 311/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-11-05 15:35
dokument Zarządzenie Nr 310/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-19 09:57
dokument Zarządzenie Nr 309/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 290/2 obręb numer 1 Gryfice 2015-10-19 09:56
dokument Zarządzenie Nr 308/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 248/2 o powierzchni 3.399 m2 położoną przy ulicy Łąkowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-10-19 09:53
dokument Zarządzenie Nr 307/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-10-19 09:51
dokument Zarządzenie Nr 306/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-19 09:42
dokument Zarządzenie Nr 305/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zaytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości 2015-10-19 09:40
dokument Zarządzenie Nr 304/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-19 09:38
dokument Zarządzenie Nr 303/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Gryfice 2015-10-19 09:36
dokument Zarządzenie Nr 302/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2015 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2015 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-10-19 09:34
dokument Zarządzenie Nr 301/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic 2015-10-19 09:29
dokument Zarządzenie Nr 300/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gryfice 2015-10-19 09:27
dokument Zarządzenie Nr 299/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2015 Burmistrza Gryfic z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wysokości dotacji dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-10-19 09:21
dokument Zarządzenie Nr 298/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placu zabaw położonych przy ul. Nowy Świat w Gryficach 2015-10-19 09:18
dokument Zarządzenie Nr 297/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 347/35 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice 2015-10-19 09:16
dokument Zarządzenie Nr 296/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-10-19 09:14
dokument Zarządzenie Nr 295/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej - lokal użytkowy o pow. 23,75 m2 w budynku w m. Rotnowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela sąsiedniego lokalu położonego w dz. nr 255 o powierzchni 1.552,00 m2 2015-12-29 14:13
dokument Zarządzenie Nr 294/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej na dz. nr 57/4 obręb Dziadowo 2015-10-19 09:09
dokument Zarządzenie Nr 293/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 212/44 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice 2015-10-19 09:07
dokument Zarządzenie Nr 292/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z realizacją partnerskiego projektu systemowego dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2015-10-19 09:05
dokument Zarządzenie Nr 291/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placów zabaw położonych przy ul. Niechorskiej w Gryficach 2015-10-01 12:30
dokument Zarządzenie Nr 290/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2015-10-01 12:24
dokument Zarządzenie Nr 289/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie licytacji miejsc do handlu przy cmentarzach komunalnych w Gryficach 2015-10-01 12:21
dokument Zarządzenie Nr 288/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2015 r. w drodze zlecenia 2015-09-30 11:31
dokument Zarządzenie Nr 287/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2015 r. w drodze zlecenia 2015-09-30 11:26
dokument Zarządzenie Nr 286/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad przygotowania, przeprowadzenia i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk: GNIEWOSZ-15 2015-09-30 11:20
dokument Zarządzenie Nr 285/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-09-30 11:18
dokument Zarządzenie Nr 284/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-09-30 11:01
dokument Zarządzenie Nr 283/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 497/3 Obręb Świeszewo, gmina Gryfice 2015-09-29 12:01
dokument Zarządzenie Nr 282/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 358/20 Obręb Borzyszewo, gmina Gryfice 2015-09-29 11:57
dokument Zarządzenie Nr 281/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 424/99 Obręb Rzęskowo ul. Leśna Ostoja 2015-09-29 11:54
dokument Zarządzenie Nr 280/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 60/13 Obręb Brodniki 2015-09-29 11:51
dokument Zarządzenie Nr 279/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 239/19 Obręb nr 8 m. Gryfice przy ul. Zdrojowa 2015-09-29 11:48
dokument Zarządzenie Nr 278/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 39/15 o powierzchni 29 m2 położoną przy ulicy Niechorskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-09-29 11:46
dokument Zarządzenie Nr 277/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/39 o powierzchni 1.006 m2 położoną przy ulicy Malinowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-09-29 11:44
dokument Zarządzenie Nr 276/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/40 o powierzchni 1.101 m2 położoną przy ulicy Liliowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-09-29 11:42
dokument Zarządzenie Nr 275/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/41 o powierzchni 979 m2 położoną przy ulicy Malinowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-09-29 11:41
dokument Zarządzenie Nr 274/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/42 o powierzchni 1.103 m2 położoną przy ulicy Liliowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-09-29 11:38
dokument Zarządzenie Nr 273/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/43 o powierzchni 1.025 m2 położoną przy ulicy Malinowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-09-29 11:37
dokument Zarządzenie Nr 272/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/44 o powierzchni 929 m2 położoną przy ulicy Liliowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-09-29 11:34
dokument Zarządzenie Nr 271/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności sprzętu strażackiego i jego likwidacji 2015-10-01 12:17
dokument Zarządzenie Nr 270/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/46 o powierzchni 977 m2 położoną przy ulicy Liliowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-09-22 13:43
dokument Zarządzenie Nr 269/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/45 o powierzchni 974 m2 położoną przy ulicy Malinowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-09-22 13:41
dokument Zarządzenie Nr 268/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-21 15:21
dokument Zarządzenie Nr 267/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. Nr 338/37 obręb Borzyszewo ul. Rolna, gmina Gryfice 2015-09-21 15:19
dokument Zarządzenie Nr 266/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzygłowie - zwiększenie wartości środka trwałego budynku Szkoły Podstawowej w Trzygłowie - wymiana pokrycia dachowego na budynku 2015-09-21 15:18
dokument Zarządzenie Nr 265/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 347/37 obręb Borzyszewo 2015-09-21 14:10
dokument Zarządzenie Nr 264/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W.Witosa, Niepodległości, Podgórnej oraz w m. Borzęcin, Niekładź i Grądy 2015-09-21 14:08
dokument Zarządzenie Nr 263/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 252 o powierzchni 65 m2 położoną przy ulicy Sosnowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-09-21 13:45
dokument Zarządzenie Nr 262/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-09-21 13:40
dokument Zarządzenie Nr 261/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placów zabaw położonych przy ul. Leśnej w Gryficach oraz w m. Zagórcze 2015-09-21 13:38
dokument Zarządzenie Nr 260/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-09-21 13:35
dokument Zarządzenie Nr 259/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-09-18 11:28
dokument Zarządzenie Nr 258/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci wodociągowej do m. Popiele Tartak 2015-09-18 11:26
dokument Zarządzenie Nr 257/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Akacjowej w Gryficach 2015-09-18 11:25
dokument Zarządzenie Nr 256/2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie upoważnień do wydania decyzji administracyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-09-18 11:22
dokument Zarządzenie Nr 255/2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok i lata następne 2015-09-17 12:11
dokument Zarządzenie Nr 254/2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 34/21 obręb nr 9 przy ul. Lazurowej w Gryficach 2015-09-17 12:08
dokument Zarządzenie Nr 253/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego 2015-09-17 12:05
dokument Zarządzenie Nr 252/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2015-09-11 09:23
dokument Zarządzenie Nr 251/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przedłużenia ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na rok 2016 2015-09-11 09:20
dokument Zarządzenie Nr 250/2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzeń dotyczących upoważnień dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-09-11 09:18
dokument Zarządzenie Nr 249/2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości 2015-09-08 10:29
dokument Zarządzenie Nr 248/2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości 2015-09-08 10:27
dokument Zarządzenie Nr 247/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach 2015-09-08 10:24
dokument Zarządzenie Nr 246/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach 2015-09-08 10:16
dokument Zarządzenie Nr 245/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-09-08 10:03
dokument Zarządzenie Nr 244/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r. 2015-09-11 09:15
dokument Zarządzenie Nr 243/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn.: "Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2015-09-01 10:26
dokument Zarządzenie Nr 242/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Gryfice 2015-09-01 10:19
dokument Zarządzenie Nr 241/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-01 10:16
dokument Zarządzenie Nr 240/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2015-09-01 10:21
dokument Zarządzenie Nr 239/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok 2015-09-01 10:09
dokument Zarządzenie Nr 238/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/98 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2015-09-01 10:08
dokument Zarządzenie Nr 237/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok 2015-09-01 10:04
dokument Zarządzenie Nr 236/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2015-09-01 10:01
dokument Zarządzenie Nr 235/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-27 09:39
dokument Zarządzenie Nr 234/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę numer 55 o powierzchni 0,04 ha położonej w obrębie geodezyjnym Borzyszewo gmina Gryfice 2015-08-27 09:37
dokument Zarządzenie Nr 233/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-08-27 09:33
dokument Zarządzenie Nr 232/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 2015-08-12 08:56
dokument Zarządzenie Nr 231/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-08-12 08:50
dokument Zarządzenie Nr 230/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2015-08-10 15:04
dokument Zarządzenie Nr 229/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2015 r. dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-08-10 15:02
dokument Zarządzenie Nr 228/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-08-07 09:11
dokument Zarządzenie Nr 227/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2015-08-07 09:07
dokument Zarządzenie Nr 226/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w miejscowości Gryfice w działce 53/2 w obrębie Gryfice 1 2015-08-07 09:00
dokument Zarządzenie Nr 225/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w miejscowości Gryfice w działce 66 oraz 65/31 w obrębie Gryfice 7 2015-08-07 08:57
dokument Zarządzenie Nr 224/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w miejscowości Borzyszewo Gmina Gryfice w działce 442/28 w obrębie Borzyszewo 2015-08-07 08:21
dokument Zarządzenie Nr 223/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2015-08-07 08:18
dokument Zarządzenie Nr 222/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2015-08-07 08:18
dokument Zarządzenie Nr 221/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2015-08-07 08:17
dokument Zarządzenie Nr 220/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2015-08-07 08:17
dokument Zarządzenie Nr 219/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-08-05 12:28
dokument Zarządzenie Nr 218/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-08-05 12:23
dokument Zarządzenie Nr 217/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-08-05 13:57
dokument Zarządzenie Nr 216/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 53/2 obręb nr 1 miasta Gryfice 2015-08-04 09:14
dokument Zarządzenie Nr 215/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-08-04 09:11
dokument Zarządzenie Nr 214/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Bursztynowej oraz w m. Borzęcin, Niekładź i Grądy 2015-08-04 09:09
dokument Zarządzenie Nr 213/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 14,35 m2 usytuowanego na części działki nr 31, położonego w m. Niekładź Gmina Gryfice, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2015-08-04 09:06
dokument Zarządzenie Nr 212/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-08-04 08:56
dokument Zarządzenie Nr 211/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) zlokalizowanej na dz. nr 69 obręb Wołczyno w m. Krakowice 2015-08-04 08:53
dokument Zarządzenie Nr 210/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach 2015-08-04 08:50
dokument Zarządzenie Nr 209/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfice 2015-08-04 08:46
dokument Zarządzenie Nr 208/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Gryfice 2015-08-04 08:44
dokument Zarządzenie Nr 207/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli gospodarki odpadami i gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Gryfice 2015-08-04 08:40
dokument Zarządzenie Nr 206/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzania postępowań w przypadku czasowego odbierania zwierząt domowych i gospodarskich na terenie Gminy Gryfice 2015-08-12 08:52
dokument Zarządzenie Nr 205/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2015-07-15 08:33
dokument Zarządzenie Nr 204/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych 2015-07-15 08:31
dokument Zarządzenie Nr 203/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zaleszczyce 2015-07-15 08:29
dokument Zarządzenie Nr 202/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania środki transportu 2015-07-15 08:26
dokument Zarządzenie Nr 201/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2015-08-07 13:03
dokument Zarządzenie Nr 200/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 111/2 o powierzchni 1976 m2 położoną w obrębie geodezyjnym Wołczyno, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-07-15 08:21
dokument Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok 2015-07-07 12:44
dokument Zarządzenie Nr 198/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-07-07 12:42
dokument Zarządzenie Nr 197/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 1017/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Wyceniającego wartość szacunkową nieruchomości gruntowych przyjętych do zasobu mienia komunalnego 2015-07-02 10:39
dokument Zarządzenie Nr 196/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-02 10:23
dokument Zarządzenie Nr 195/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-07-02 10:02
dokument Zarządzenie Nr 194/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 86/1 obręb Brodniki ul. Lawendowa 2015-07-01 10:31
dokument Zarządzenie Nr 193/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 424/186 obręb Rzęskowo ul. Sowia 2015-07-01 10:29
dokument Zarządzenie Nr 192/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 424/105 obręb Rzęskowo ul. Leśna Ostoja 2015-07-01 10:28
dokument Zarządzenie Nr 191/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 338/29 obręb Borzyszewo ul. Rolna 2015-07-01 10:26
dokument Zarządzenie Nr 190/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 424/93 obręb Rzęskowo ul. Leśna Ostoja 2015-07-01 10:24
dokument Zarządzenie Nr 189/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko głównego specjalisty ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych 2015-07-01 10:21
dokument Zarządzenie Nr 188/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych 2015-07-01 10:19
dokument Zarządzenie Nr 187/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 693 położonej w Gryficach przy ul. Łąkowej 2015-07-01 10:13
dokument Zarządzenie Nr 186/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 127/2 obręb nr 4 miasta Gryfice 2015-07-01 10:09
dokument Zarządzenie Nr 185/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 189/5 obręb nr 8 miasta Gryfice 2015-07-01 10:03
dokument Zarządzenie Nr 184/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-07-01 09:43
dokument Zarządzenie Nr 183/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 187 położonej w Gryficach przy ul. Perłowej 2015-07-01 09:37
dokument Zarządzenie Nr 182/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży bez przeprowadzania przetargu składnika majątku na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach 2015-06-22 12:36
dokument Zarządzenie Nr 181/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego kotła gazowego Vaillant do dalszego użytkowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-06-22 12:32
dokument Zarządzenie Nr 180/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na dz. nr 423 obręb Świeszewo 2015-06-22 12:28
dokument Zarządzenie Nr 179/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W. Witosa, Podgórnej i Niepodległości 2015-06-22 11:13
dokument Zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-06-22 11:08
dokument Zarządzenie Nr 177/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości 2015-06-22 11:06
dokument Zarządzenie Nr 176/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-07-07 12:06
dokument Zarządzenie Nr 175/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2015 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-06-15 09:33
dokument Zarządzenie Nr 174/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-06-15 09:29
dokument Zarządzenie Nr 173/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 442/28 obręb Borzyszewo ul. Graniczna 2015-06-15 09:28
dokument Zarządzenie Nr 172/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek mieszkalny oraz gospodarczy w trakcie budowy) zlokalizowane na dz. nr 39 obręb Borzyszewo 2015-06-15 09:25
dokument Zarządzenie Nr 171/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 424/66 obręb Rzęskowo ul. Leśna Ostoja 2015-06-15 09:23
dokument Zarządzenie Nr 170/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Gminy Gryfice 2015-06-15 09:20
dokument Zarządzenie Nr 169/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-06-15 09:10
dokument Zarządzenie Nr 168/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-15 09:08
dokument Zarządzenie Nr 167/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Piłsudskiego 1, 72-300 Gryfice 2015-06-15 09:06
dokument Zarządzenie Nr 166/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wykonania budżetu Gminy Gryfice 2015-06-15 09:02
dokument Zarządzenie Nr 165/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok 2015-06-12 11:35
dokument Zarządzenie Nr 164/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-06-12 11:34
dokument Zarządzenie Nr 163/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-06-08 10:20
dokument Zarządzenie Nr 162/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. 2015-06-08 10:17
dokument Zarządzenie Nr 161/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 9 Sołectwach Gminy Gryfice w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję Sołtysa wg stanu na dzień 30.04.2015 r. 2015-06-08 10:15
dokument Zarządzenie Nr 160/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości 2015-06-08 10:10
dokument Zarządzenie Nr 159/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. Nr 103/4 obręb Zielin 2015-06-25 10:09
dokument Zarządzenie Nr 158/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gryfice za 2014 r. 2015-06-08 09:48
dokument Zarządzenie Nr 157/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. Nr 87/15 obręb Zaleszczyce 2015-06-08 09:44
dokument Zarządzenie Nr 156/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/5 oraz udziału do 1/11 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/8 położonej w m. Borzyszewo, Gmina Gryfice 2015-06-08 09:42
dokument Zarządzenie Nr 155/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Górzycy powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-27 09:21
dokument Zarządzenie Nr 154/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2015-05-27 09:20
dokument Zarządzenie Nr 153/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Piłsudskiego 1, 72-300 Gryfice 2015-05-27 09:17
dokument Zarządzenie Nr 152/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Gryficach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-27 09:15
dokument Zarządzenie Nr 151/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Gryfice w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-27 09:14
dokument Zarządzenie Nr 150/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 125/2015 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach w działce 63/13 w obrębie Gryfice 7 2015-05-27 09:12
dokument Zarządzenie Nr 149/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych 2015-05-20 12:17
dokument Zarządzenie Nr 148/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-05-20 12:15
dokument Zarządzenie Nr 147/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na kontynuację zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice 2015-05-20 12:10
dokument Zarządzenie Nr 146/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/10 położonej w m. Smolęcin, Gmina Gryfice 2015-05-20 12:08
dokument Zarządzenie Nr 145/2015 z dnia 5 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-20 11:59
dokument Zarządzenie Nr 144/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny guntu stanowiącego działkę nr 62/29 o powierzchni 1.633 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-05-20 11:57
dokument Zarządzenie Nr 143/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny guntu stanowiącego działkę nr 62/28 o powierzchni 1.436 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-05-20 11:57
dokument Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny guntu stanowiącego działkę nr 62/27 o powierzchni 1.432 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-05-20 11:56
dokument Zarządzenie Nr 141/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny guntu stanowiącego działkę nr 62/26 o powierzchni 1.364 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-05-20 11:51
dokument Zarządzenie Nr 140/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dokumentacji technicznej - droga w m. Borzyszewo 2015-05-20 11:48
dokument Zarządzenie Nr 139/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości 2015-05-11 09:39
dokument Zarządzenie Nr 138/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-05-08 11:49
dokument Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-05-08 13:14
dokument Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 399/2 o powierzchni 1983 m2 położoną przy ulicy Bursztynowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-05-05 12:22
dokument Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 198/8 o powierzchni 209 m2 położoną przy ulicy Śniadeckich w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-05-05 12:17
dokument Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 242/28 położonej w Gryficach przy ul. Sportowej 2015-05-05 12:08
dokument Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/3 o powierzchni 1561 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Grądy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-05-05 12:01
dokument Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 22/15 o powierzchni 2120 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Niekładź, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-05-05 11:59
dokument Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny udziału do 1/4 części własności niezabudowanej nieruchomości o numerze geodezyjnym 129/3 o powierzchni 0,0915 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Borzęcin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-05-05 11:56
dokument Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2015-05-05 11:51
dokument Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-05-05 11:47
dokument Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-05-05 11:45
dokument Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal nr 1, położonej w miejscowości Wołczyno 6 gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-05-05 11:44
dokument Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali 2015-05-05 11:06
dokument Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach w działce 63/13 w obrębie Gryfice 7 2015-05-05 11:02
dokument Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn.: Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice 2015-05-05 10:28
dokument Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 1/76 obręb Jabłonowo 2015-04-30 13:26
dokument Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 317/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością 2015-04-30 13:23
dokument Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-05-05 12:43
dokument Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-04-28 11:20
dokument Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-23 12:30
dokument Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-23 12:26
dokument Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Modernizację ulicy Leśnej - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu przy Wieży Prochowej w Gryficach 2015-04-23 10:20
dokument Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2015 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-04-23 10:12
dokument Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania wydawnictwa Monografia Gryfice-dzieje miasta 2015-04-20 11:50
dokument Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-04-20 11:47
dokument Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-04-20 11:43
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przyjmowania oraz odprowadzania wpłat ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię w Gryficach 2015-04-20 11:24
dokument Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany procedury określającej sposób postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, urządzeń i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-04-20 11:21
dokument Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 185 obręb Nr 1, m. Gryfice 2015-04-20 11:12
dokument Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-05-05 10:42
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2015-04-15 09:25
dokument Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości 2015-04-20 11:05
dokument Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-04-15 09:12
dokument Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych (cmentarze) przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w 2015 r. 2015-04-02 09:31
dokument Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2015 roku 2015-04-02 09:27
dokument Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2014 rok 2015-04-02 09:22
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-04-15 09:11
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-04-02 09:16
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 69/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w 2015 r. 2015-04-02 08:59
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-04-02 08:55
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-03-25 09:50
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-03-25 09:49
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-03-25 09:48
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie refundacji kosztów ZGK w Gryficach przy zatrudnianiu bezrobotnych w ramach robót publicznych 2015-03-25 09:47
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2015-03-25 09:45
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 242/32 położonej w Gryficach przy ul. Sportowej 2015-03-25 09:43
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W.Witosa, Klasztornej 11, Podgórnej, Niepodległości i w m. Wołczyno 2015-03-25 09:41
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 32/1 obręb Dziadowo, gmina Gryfice 2015-03-25 09:27
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 1076/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną 2015-03-25 09:25
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na modernizację nawierzchni ulicy Rodziewiczówny, Tenisowej i części ul. Działkowej w Gryficach 2015-03-25 09:22
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-03-25 09:18
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1019/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia planu likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2015-03-25 09:16
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-03-17 08:52
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-03-17 08:49
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-03-13 14:00
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wysokości dotacji dlaa Prywatnej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-03-13 13:58
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wysokości dotacji dla Gimnazjum Nr 3 w Gryficach, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-03-13 13:44
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości 2015-03-13 13:42
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny udziału do 1/2 części własności niezabudowanej nieruchomości o numerze geodezyjnym 114/2 o powierzchni 0,14 ha, położonej w obrębie geodezyjnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela 2015-03-13 13:39
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Gryfice 2015-03-13 13:32
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych 2015-03-13 13:29
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-03-13 13:27
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę oświetlenia na ul. Wałowej w Gryficach 2015-03-13 13:26
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-03-16 09:55
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-03-09 12:08
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-03-06 11:00
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2015-03-06 10:58
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-03-06 10:56
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS - spółka z o o. w 2015 roku 2015-03-06 10:44
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w 2015 r. 2015-03-06 10:39
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-03-06 10:36
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania i szczegółowych zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2015-03-06 10:31
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów 2015-03-06 10:30
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które są przeznaczone do realizacji w 2015 r. w drodze zlecenia 2015-02-24 12:23
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2015-02-24 12:18
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 75 obręb Grądy 2015-02-24 11:17
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2015-02-24 11:15
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 140/9 obręb Rzęskowo 2015-02-17 10:14
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wysokości dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych TOM w Gryficach, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2015-02-17 10:12
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Biura Reagowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-02-17 10:09
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok 2015-02-17 10:07
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości 2015-02-17 10:04
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (lokal użytkowy) zlokalizowanej na dz. nr 35 obręb Nr 5 2015-02-17 10:02
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach 2015-02-17 10:00
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-02-17 09:14
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 16,22 m2 usytuowanego na części działki nr 542/24, położonego przy ul. Księdza Stanisława Ruta 18 w Gryficach, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2015-02-17 09:11
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany) zlokalizowanej na dz. Nr 358/52 obręb Borzyszewo 2015-02-09 10:50
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich 2015-02-09 10:48
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntów stanowiących działki nr 326/1 i nr 327/2 o łącznej powierzchni 429 m2 położonych przy ulicy Słowiańskiej w Gryficach, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-02-09 10:29
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 295/5 o powierzchni 96 m2 położoną przy ulicy Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-02-09 10:16
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 295/6 o powierzchni 96 m2 położoną przy ulicy Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-02-09 10:14
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 295/7 o powierzchni 96 m2 położoną przy ulicy Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-02-09 10:13
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 295/8 o powierzchni 120 m2 położoną przy ulicy Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-02-09 10:10
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2015 r. w drodze zlecenia 2015-02-09 10:02
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany) zlokalizowanej na dz. Nr 230/3 obręb Nr 6 miasta Gryfice 2015-02-09 09:58
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 2015-02-09 09:56
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok 2015-02-10 11:35
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 151/4 2015-02-09 09:48
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 46/2 obręb Zielin, gmina Gryfice 2015-02-09 09:47
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok 2015-02-10 11:39
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości 2015-02-05 11:26
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 10 2015-02-05 11:23
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2015 2015-01-27 11:40
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2015 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 2015-01-27 11:36
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 65/7, obręb Nr 7 miasta Gryfice 2015-01-27 11:33
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 60/14, obręb Brodniki 2015-01-27 11:31
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 212/49 obręb Borzyszewo 2015-01-22 12:42
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczytego użytkowania gruntów 2015-01-21 11:23
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2015-01-20 09:42
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach 2015-01-20 09:34
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach 2015-01-20 09:31
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2015-01-16 08:36
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach sieci wodociągowej na dz. 63/13 wraz z przyłączami do dz. 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/15, 63/16, 63/17, 63/18 w obrębie Gryfice 7 2015-01-15 11:43
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości 2015-01-15 11:38