Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Postanowienie Burmistrza Gryfic w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1037 Z - lokalnej (od granicy powiatu) Unibórz- Kołomąć- Gryfice, na odcinku Unibórz- Jasiel . 2015-12-21 13:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Przebudowie istniejącej drogi gminnej w miejscowości Borzęcin na działakach nr 203 (dr), 220 (dr), 217 (dr) i 223 (dr)''. 2015-12-09 13:50
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Adaptacji budynku, placu, dróg dojazdowych (zmiana sposobu użytkowania oraz budowa) na stację demontażu pojazdów zlokalizowaną w miejscowości Gryfice ul. Trzygłowska 32, nr ewid. działki 113/2. 2015-11-10 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty''. 2015-11-10 10:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty''. 2015-10-05 15:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Adaptacji budynku, placu, dróg dojazdowych (zmiana sposobu użytkowania oraz budowa) na stację demontażu pojazdów zlokalizowaną w miejscowości Gryfice ul. Trzygłowska 32, nr ewid. działki 113/2??. 2015-09-25 14:49
dokument Informacja Burmistrza Gryfic o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 355 i 356 w miejscowości Rzęskowo, Gmina Gryfice. 2015-08-25 15:05
dokument Informacja Burmistrza Gryfic o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 94 w miejscowości Zaleszczyce, Gmina Gryfice. 2015-08-25 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Adaptacji budynku, placu, dróg dojazdowych (zmiana sposobu użytkowania oraz budowa) na stację demontażu pojazdów zlokalizowaną w miejscowości Gryfice ul. Trzygłowska 32, nr ewid. działki 113/2). 2015-08-07 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.,, Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 355 i 356 w miejscowości Rzęskowo, gmina Gryfice 2015-07-15 09:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, ,, Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 94 w miejscowości Zaleszczyce, Gmina Gryfice. 2015-07-01 14:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Organizacji Punktu Tymczasowego Magazynowania Odpadów Selektywnie Zebranych dla mieszkańców Miasta i Gminy Gryfice, w obszarze nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/11, 26/14, 26/15, 26/16 obręb Gryfice- 1, położonej przy ul. Niekładzkiej 4. 2015-01-07 12:40