Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII/59/2015 z 25.03.2015 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-03-31 09:07
dokument Uchwała Nr VII/60/2015 z 25.03.2015 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2015-2040 2015-03-31 09:05
dokument Uchwała Nr VII/61/2015 z 25.03.2015 r. w spr. zmiany uchwały o podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów 2015-03-31 09:04
dokument Uchwała Nr VII/62/2015 z 25.03.2015 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Gryfice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-31 09:01
dokument Uchwała Nr VII/63/2015 z 25.03.2015 r. w spr. zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców osiedli 2015-03-31 08:58
dokument Uchwała Nr VII/64/2015 z 25.03.2015 r. w spr. utworzenia jednostki budżetowej Gminy Gryfice - Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2015-03-31 08:56
dokument Uchwała Nr VII/65/2015 z 25.03.2015 r. w spr. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach 2015-03-31 08:53
dokument Uchwała Nr VII/66/2015 z 25.03.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2015-03-31 08:50
dokument Uchwała Nr VII/67/2015 z 25.03.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Gryfice nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną nazwaną ulicą Leśną, stanowiących działki nr 52 i 216 2015-03-31 08:48
dokument Uchwała Nr VII/68/2015 z 25.03.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału do 1/4 części własności nieruchomości położonej w Borzęcinie o numerze geodezyjnym 129/3 2015-03-31 08:45
dokument Uchwała Nr VII/69/2015 z 25.03.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach 2015-03-31 08:41
dokument Uchwała Nr VII/70/2015 z 25.03.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-03-31 08:38
dokument Uchwała Nr VII/71/2015 z 25.03.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/327/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice 2015-03-31 08:36