Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr X/81/2015 z 27 maja 2015 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-06-03 13:44
dokument Uchwała Nr X/82/2015 z 27.05.2015 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2015-2040 2015-06-03 13:43
dokument Uchwała Nr X/83/2015 z 27.05.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-06-12 11:31
dokument Uchwała Nr X/84/2015 z 27.05.2015 r. w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2015 r. 2015-06-03 13:37
dokument Uchwała Nr X/85/2015 z 27.05.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2015-06-03 13:35
dokument Uchwała Nr X/86/2015 z 27.05.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej w Wołczynie o numerze geodezyjnym 111/2 na rzecz właściciela działek przyległych 2015-06-03 13:33
dokument Uchwała Nr X/87/2015 z 27.05.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej w Borzyszewie o numerze geodezyjnym 55 na rzecz właściciela działek przyległych 2015-06-03 13:26
dokument Uchwała Nr X/88/2015 z 27.05.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 248/2 na rzecz jej dzierżawcy 2015-06-03 13:22
dokument Uchwała Nr X/89/2015 z 27.05.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-06-03 13:19
dokument Uchwała Nr X/90/2015 z 27.05.2015 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic 2015-06-03 13:17
dokument Uchwała Nr X/91/2015 z 27.05.2015 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2015-06-03 13:15