Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/21/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego.

UCHWAŁA NR IV/21/2003
z dnia 28 stycznia 2003 roku
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), Rada Miejska
w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 2.200.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego na 2003 rok .

§ 2. Burmistrz Gminy uwzględni w umowie z bankiem wybranym zgodnie z ustawą
z dnia 26 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 113 poz. 1208) takie warunki spłaty kredytu, które nie naruszą wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014, z późniejszymi zmianami).

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zawarcia umowy, o której mowa w § 2. Umowa wymaga również kontrasygnaty skarbnika.

§ 4. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z wpływów z mienia komunalnego.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 03-11-2003 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2003 13:09