Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII/106/2015 z 9.09.2015 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-16 11:31
dokument Uchwała Nr XIII/107/2015 z 9.09.2015 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2015-2040 2015-09-16 11:30
dokument Uchwała Nr XIII/108/2015 z 9.09.2015 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2015-09-16 11:29
dokument Uchwała Nr XIII/109/2015 z 9.09.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2015-09-16 11:27
dokument Uchwała Nr XIII/110/2015 z 9.09.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXV/317/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania ooświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne 2015-09-16 11:24
dokument Uchwała Nr XIII/111/2015 z 9.09.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/385/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Borzyszewo gmina Gryfice na działce nr 96/3 2015-09-16 11:16
dokument Uchwała Nr XIII/112/2015 z 9.09.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działki nr 101/17 i 101/33 położone w obrębie geodezyjnym nr 5 Gryfice, służebnością gruntową 2015-09-16 11:12
dokument Uchwała Nr XIII/113/2015 z 9.09.2015 r. w spr. nabycia na własność przez Gminę Gryfice nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 252/27 położonej przy ul. Kościuszki w Gryficach 2015-09-16 11:08
dokument Uchwała Nr XIII/114/2015 z 9.09.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dziadowo 2015-09-16 11:04
dokument Uchwała Nr XIII/115/2015 z 9.09.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dla Pani Teresy Nowak 2015-09-16 10:58
dokument Uchwała Nr XIII/116/2015 z 9.09.2015 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrzej na działce nr 252/11 w obrębie numer 8 miasta Gryfice 2015-09-16 10:56
dokument Uchwała Nr XIII/117/2015 z 9.09.2015 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce nr 214/30 w obrębie nr 6 miasta Gryfice 2015-09-16 10:54
dokument Uchwała Nr XIII/118/2015 z 9.09.2015 r. w spr. powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2015-09-16 10:52
dokument Uchwała Nr XIII/119/2015 z 9.09.2015 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2015-09-16 10:50
dokument Uchwała Nr XIII/120/2015 z 9.09.2015 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gryfic 2015-09-16 10:48
dokument Uchwała Nr XIII/121/2015 z 9.09.2015 r. w spr. rezygnacji radnego z członka Komisji Budżetu i Fiansów 2015-09-16 10:46