Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/122/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.


U c h w a ł a nr XIII/122/2003

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art. 4' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r.

nr 147 poz. 1231, nr 167 poz. 1372, z 2003r. nr 80 poz. 719/

Rada Miejska w Gryficach

uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2004 z harmonogramem zadań i kosztów ich realizacji, jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza Gryfic do przedłożenia Radzie Miejskiej

w I kwartale 2005 roku sprawozdania z realizacji zadań ujętych

w harmonogramie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za rok 2004.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Gliźniewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 30-03-2004 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2004 09:39