herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
1) Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

2) Prowadzenie rejestru lokalnych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w urzędzie.
3) Określenie wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4) Nadzorowanie wdrożenia stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
5) Analizowanie okoliczności i przyczyn naruszenia ochrony danych osobowych.
6) Przygotowanie zaleceń do eliminacji ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.
7) Szkolenie osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych z zakresu zasad przetwarzania i ochrony tych danych oraz prowadzenie dokumentacji szkoleń w tym zakresie.
8) Prowadzenie rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i informacji chronionych.
9) Współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności.
10) Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
11) Przygotowywanie planu wydatków do projektu budżetu w zakresie prowadzonych zadań oraz sprawozdań z realizacji budżetu.
12) Prowadzenie wewnętrznego rejestru umów finansowanych ze środków budżetowych Gminy,
13) Prowadzenie wewnętrznego rejestru upoważnień i pełnomocnictw z zakresu prowadzonych zadań.

aktualizacja: 17.11.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 13-11-2015 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 30-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 17-11-2017 08:36