Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016


Uchwała Nr XVII/145/2015
Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1381, zm. z 2014 r. poz. 40.) i art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 (M.P z 2015 r. poz. 1025), Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016, obniża się z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LV/635/2014 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Dzimińska 11-01-2016 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Dzimińska 11-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2016 11:04