Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rodzina 500+ Świadczenia wychowawcze

Rodzina 500+”

Świadczenia wychowawcze

 

Świadczenia wychowawcze będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Plac Zwycięstwa 37.

Warunki oraz zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego określa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, opublikowana 17 lutego 2016r. (Dz. U z 2016r., poz. 195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wynosi miesięcznie 500 zł.

Przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje.

 

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody rodziny.

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł. lub gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko 1200 zł.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i kończy się dnia 30 września 2017r. w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W tym przypadku do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

- w przypadku cudzoziemców- określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

- w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

 

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego a także świadczenia rodzicielskie.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego lub stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016r.

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.( włącznie) rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznane na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, budynek Urzędu Miejskiego Plac Zwycięstwa 37 na parterze w pokojach 17 i 18.

W miesiącach kwietniu, maju i czerwcu 2016. wnioski przyjmowane będą w godz. 8.00 do 17.00

 

Od dnia 7 marca 2016r. w pokoju nr 19 zostanie uruchomiony punkt informacyjny 500+ .

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą do pobrania od 21 marca 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ( parter ) oraz ze strony internetowej Urzędu Miejskiego.

 

Ponadto wychodząc naprzeciw naszym wnioskodawcom informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego zostaną wydane każdemu uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum a także szkól ponadgminazjalnych z terenu naszej Gminy. Wnioski będą również dostępne w przedszkolach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 03-03-2016 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Janowska 03-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 03-03-2016 14:41