herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIX/206/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2011-08-29 10:51
Uchwała Nr XIX/207/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XX/184/95 z 28.12.1995 r. dot. upowaznienia Zarządu Miejskiego oraz Burmistrza Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 2011-08-29 10:46
Uchwała Nr XIX/208/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zmiany budżetu gminy Gryfice na 2000 r. 2011-08-29 10:42
Uchwała Nr XIX/209/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienie 2011-08-29 10:40
Uchwała Nr XIX/210/2000 z 5.09.2000 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2011-08-29 10:37
Uchwała Nr XIX/211/2000 z 5.09.2000 r. w spr. przystąpienia do sporzadzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2011-08-29 10:35
Uchwała Nr XIX/212/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zmian obwodów głosowania na terenie gminy Gryfice do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2011-08-29 10:32