Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIX/206/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2011-08-29 10:51
dokument Uchwała Nr XIX/207/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XX/184/95 z 28.12.1995 r. dot. upowaznienia Zarządu Miejskiego oraz Burmistrza Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 2011-08-29 10:46
dokument Uchwała Nr XIX/208/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zmiany budżetu gminy Gryfice na 2000 r. 2011-08-29 10:42
dokument Uchwała Nr XIX/209/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienie 2011-08-29 10:40
dokument Uchwała Nr XIX/210/2000 z 5.09.2000 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2011-08-29 10:37
dokument Uchwała Nr XIX/211/2000 z 5.09.2000 r. w spr. przystąpienia do sporzadzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2011-08-29 10:35
dokument Uchwała Nr XIX/212/2000 z 5.09.2000 r. w spr. zmian obwodów głosowania na terenie gminy Gryfice do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2011-08-29 10:32