Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/262/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Spółdzielni Produkcji Rolnej "Za Regą" w Smolęcinie nieruchomości nierolniczych poł. w miejscowości Smolęcin 2005-06-30 10:58
dokument Uchwała Nr XXI/263/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów AWRSP Oddziału Terenowego w Szczecinie na własność Gminy Gryfice nieruchomości nierolniczych. 2005-06-30 10:50
dokument Uchwała Nr XXI/264/2000 z 12.12.2000 r. w spr. wykupu nieruchomości rolnych polozonych w strefie ograniczonego użytkowania oczyszczalnia ścieków w Gryficach 2011-09-02 11:13
dokument Uchwała Nr XXI/265/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomość położoną przy ulicy Przestrzennej w Gryficach. 2004-01-22 14:12
dokument Uchwała Nr XXI/266/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie przeniesienia prawa własności części gruntu na którym wzniesiony został budynek-garaż położony przy ul. Kościuszki w Gryficach 2005-06-30 10:48
dokument Uchwała Nr XXI/267/2000 z 12.12.2000 w sprawie powołania Komisjin Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienia komunalnego 2005-08-01 10:56
dokument Uchwała Nr XXI/268/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy Nowy Świat 2004-01-22 14:16
dokument Uchwała Nr XXI/269/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie poszerzenia składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Zapobiegania Bezrobociu oraz Ochrony Środowiska. 2005-06-30 10:52
dokument Uchwała Nr XXI/270/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w mieście Gryfice 2005-06-30 10:59
dokument Uchwała Nr XXI-271-2000 z 12.12.2000 w sprawie stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 2005-08-01 11:27
dokument Uchwała Nr XXI/272/2000 z 12.12.2000 r. w spr. zmiany budżetu gminy na 2000 r. 2011-09-01 13:19
dokument Uchwała Nr XXI/273/2000 z 12.12.2000 r. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2001 rok 2011-09-01 13:21
dokument Uchwała Nr XXI/274/2000 z 12.12.2000 r. w spr. podatku od posiadania psów 2011-09-01 13:24
dokument Uchwała Nr XXI/275/2000 z 12.12.2000 r. w spr. określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości 2011-09-01 13:27
dokument Uchwała Nr XXI/276/2000 z 12.12.2000 r. w spr. targowisk i opłaty targowej 2011-09-01 13:29
dokument Uchwała Nr XXI/277/2000 z 12.12.2000 r. w spr. zmiany do Uchwały Nr XX/215/00 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 października 2000 r. 2011-09-01 13:31
dokument Uchwała Nr XXI/278/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie likwidacji KZC GPZ „Pomerania” oraz wytycznych dla Delegatów do Zgromadzenia KZC GPZ „Pomerania” 2005-06-30 10:51
dokument Uchwała Nr XXI/279/2000 z 12.12.2000 r. w spr. utworzenia środka specjalnego o nazwie drogi publiczne gminne przy jednostce budżetowej Urząd Miejski Gryfice 2011-09-01 13:33
dokument Uchwała Nr XXI/280/2000 z 12.12.2000 r. w spr. określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych 2011-09-01 13:36
dokument Uchwała Nr XXI/281/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie sprawie stawek opłat pobieranych przez Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie na tere 2005-06-30 10:45
dokument Uchwała Nr XXI/282/2000 z 12.12.2000 w sprawie przyjecia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2005-08-01 10:56