Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XX/213/2000 z 24.10.2000 r. w spr. zmiany budżetu gminy na 2000 r. 2011-08-29 12:27
dokument Uchwała Nr XX/214/2000 z 24.10.2000 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-08-29 12:29
dokument Uchwała Nr XX/215/2000 z 24.10.2000 r. w spr. upoważnienia Zarządu Miejskiego w Gryficach i Zakładu Gospodarki Komunalnej do podejmowania zobowiązań w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych 2011-08-29 12:31
dokument Uchwała Nr XX/216/2000 z 24.10.2000 r. w spr. ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych gminy Gryfice 2011-08-29 12:34
dokument Uchwała Nr XX/217/2000 z 24.10.2000 r. w spr. ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego Zarządu Miejskiego w Gryficach 2011-08-29 12:36
dokument Uchwała Nr XX/218/2000 z 24.10. 2000 r. w spr. przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gminy 2011-08-29 12:40
dokument Uchwała Nr XX/219/2000 z 24.10.2000 r. w spr. przystapienia do utworzenia i uczestnictwa gminy Gryfice w Stowarzszeniu Gmin i przyjęcia jego Statutu (Pomerania) 2011-08-29 13:02
dokument Uchwała Nr XX/220/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa BARKOWO 2011-09-01 10:36
dokument Uchwała Nr XX/221/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa BASZEWICE 2011-09-01 10:38
dokument Uchwała Nr XX/222/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa BORZĘCIN 2011-09-01 10:43
dokument Uchwała Nr XX/223/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa DOBRZYŃ 2011-09-01 10:47
dokument Uchwała Nr XX/224/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa DZIADOWO 2011-09-01 10:50
dokument Uchwała Nr XX/225/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa GÓRZYCA 2011-09-01 10:56
dokument Uchwała Nr XX/226/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa GRĄDY 2011-09-01 10:59
dokument Uchwała Nr XX/227/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa JASIEL 2011-09-01 11:03
dokument Uchwała Nr XX/228/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa KUKAŃ 2011-09-01 11:07
dokument Uchwała Nr XX/229/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa LUBIESZEWO 2011-09-01 11:09
dokument Uchwała Nr XX/230/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa ŁOPIANÓW 2011-09-01 11:12
dokument Uchwała Nr XX/231/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa NIEDŹWIEDZISKA 2011-09-01 11:15
dokument Uchwała Nr XX/232/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa OŚCIĘCIN 2011-09-01 11:17
dokument Uchwała Nr XX/233/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa OTOK 2011-09-01 11:19
dokument Uchwała Nr XX/234/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa PRUSINOWO 2011-09-01 11:22
dokument Uchwała Nr XX/235/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa PRZYBIERNÓWKO 2011-09-02 11:03
dokument Uchwała Nr XX/236/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa ROTNOWO 2011-09-01 12:35
dokument Uchwała Nr XX/237/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa RYBOKARTY 2011-09-01 12:31
dokument Uchwała Nr XX/238/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa RZĘSKOWO 2011-09-01 12:38
dokument Uchwała Nr XX/239/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa SIKORY 2011-09-01 12:41
dokument Uchwała Nr XX/240/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa SKALIN 2011-09-01 12:43
dokument Uchwała Nr XX/241/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa SMOLĘCIN 2011-09-01 12:46
dokument Uchwała Nr XX/242/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa STAWNO 2011-09-01 12:48
dokument Uchwała Nr XX/243/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa ŚWIESZEWO 2011-09-01 12:50
dokument Uchwała Nr XX/244/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa TRZYGŁÓW 2011-09-01 12:53
dokument Uchwała Nr XX/245/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa WANIOROWO 2011-09-01 12:55
dokument Uchwała Nr XX/246/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa WILCZKOWO 2011-09-01 12:58
dokument Uchwała Nr XX/247/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa WITNO 2011-09-01 13:00
dokument Uchwała Nr XX/248/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa ZACISZE 2011-09-01 13:03
dokument Uchwała Nr XX/249/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa ZALESZCZYCE 2011-09-01 13:05
dokument Uchwała Nr XX/250/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa ZAGÓRCZE 2011-09-01 13:07
dokument Uchwała Nr XX/251/2000 z 24.10.2000 r. w spr. Statutu Sołectwa ZIELIN 2011-09-01 13:09
dokument Uchwała Nr XX/252/2000 z 24.10.2000 r. w spr. zmiany harmonogramu działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/136/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. 2011-09-01 13:12
dokument Uchwała Nr XX/253/2000 z 24.10.2000 r. w spr. zaopiniowania wykazu osób uznanych za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zakładów i instytucji na terenie gminy Gryfice, które mogą otrzymać zamienny lokal mieszkalny z zasobów gminy 2011-09-01 13:16
dokument Uchwała Nr XX/254/2000 z 24.10.2000 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej RM ds. ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkań w nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ul. T 2005-08-01 11:36
dokument Uchwała Nr XX/255/2000 z dnia 24.10.2000 r. w sprawie przejęcia z zasobów Skarbu państwa na własność Gminy Gryfice nieruchomości nierolniczej, a stanowiącej działkę zabudowaną w miejscowości Baszewice 2005-07-13 12:28
dokument Uchwała Nr XX/256/2000 z dnia 24.10.2000 r. w sprawie przejęcia z zasobów Skarbu państwa na własność Gminy Gryfice nieruchomości nierolniczej, a stanowiącej działkę zabudowaną w miejscowości Rzęskowo 2005-07-13 12:29
dokument Uchwała Nr XX/257/2000 z dnia 24.10.2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/195/2000 z dnia 11.07.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów AWRSP nieruchomości nierolniczych poł. w miejsco 2005-07-13 12:29
dokument Uchwała Nr XX/258/2000 z dnia 24.10.2000 r. w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomość położoną przy ul. Bankowej w Gryficach 2005-07-13 12:30
dokument Uchwała Nr XX/259/2000 z dnia 24.10.2000 r. w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomość położoną przy ul. Kościuszki w Gryficach 2005-07-13 12:30
dokument Uchwała Nr XX/260/2000 z dnia 24.10.2000 r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Niechorskiej 9a w Gryficach 2005-07-13 12:34
dokument Uchwała Nr XX/261/2000 z dnia 24.10.2000 r. w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomość położoną przy ul. Łąkowej w Gryficach 2005-07-13 12:36