Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/123/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z 20 stycznia 2004 r.


UCHWAŁA NR XIV/123/2004

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie rocznego planu przychodów i kosztów

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

Na podstawie art. 420 ustawy o prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz. 1229; z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz. 1957, z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczny plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  1. Przychody

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Kwota [zł]

Stan środków obrotowych na początek roku

2.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

140.100

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

140.100

0690

Wpływy z różnych opłat

140.000

0920

Pozostałe odsetki

100

RAZEM

142.100

  1. Koszty

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Kwota [zł]

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

141.100

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

141.100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

4300

Zakup usług pozostałych

32.100

6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

100.000

Stan środków obrotowych na koniec roku

1.000

RAZEM

142.100

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 04-02-2004 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2004 10:41