Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXI/297/2016 z 28.12.2016 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2017 2017-01-04 09:41
dokument Uchwała Nr XXXI/298/2016 z 28.12.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2017-2040 2017-01-03 12:52
dokument Uchwała Nr XXXI/299/2016 z 28.12.2016 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-03 12:50
dokument Uchwała Nr XXXI/300/2016 z 28.12.2016 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2016-2040 2017-01-03 12:49
dokument uchwała Nr XXXI/301/2016 z 28.12.2016 r. w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017-01-03 12:47
dokument Uchwała Nr XXXI/302/2016 z 28.12.2016 r. w spr. przyjęcia "Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice 2017-01-03 12:45
dokument Uchwała Nr XXXI/303/2016 z 28.12.2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. 2017-01-03 12:43
dokument Uchwała Nr XXXI/304/2016 z 28.12.2016 r. w spr. przyjęcia regulaminu podziału środków finansowych w gminie Gryfice na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu 2017-01-04 09:43
dokument Uchwała Nr XXXI/305/2016 z 28.12.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie udziału gminy Gryficde w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Rotnowo gmina Gryfice o numerze geodezyjnym 255 na rzecz współwłaściciela w drodze przetargowej 2017-01-03 12:41
dokument Uchwała Nr XXXI/306/2016 z 28.12/2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-01-03 12:37
dokument Uchwała Nr XXXI/307/2016 z 28.12.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-01-03 12:35
dokument Uchwała Nr XXXI/308/2016 z 28.12.2016 r. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic 2017-01-03 12:32
dokument Uchwała Nr XXXI/309/2016 z 28.12. 2016 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania skargi na Burmistrza Gryfic 2017-01-03 12:31
dokument Uchwała Nr XXXI/310/2016 z 28.12.2016 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2016 r. 2017-01-03 12:29