Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIII/329/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-03-17 13:16
dokument Uchwała Nr XXXIII/330/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2017-2040 2017-03-17 13:15
dokument Uchwała Nr XXXIII/331/2017 z 15.03.2017 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Wyszoborze na malowanie ścian, wymianę rynien i rur spusowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rotnowie 2017-03-17 13:14
dokument Uchwała Nr XXXIII/332/2017 z 15.03.2017 r. w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-17 13:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/333/2017 z 15.03.2017 r. w spr. ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu szkoły, prowadzonych przez Gminę Gryfice 2017-03-17 13:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/334/2017 z 15.03.2017 r. w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2017 2017-03-17 13:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/335/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach 2017-03-17 12:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/336/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gryfice 2017-03-17 12:35
dokument Uchwała Nr XXXIII/337/2017 z 15.03.2017 r. w spr. przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Gryfice na l. 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 2017-03-17 12:33
dokument Uchwała Nr XXXIII/338/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2017-03-17 12:30
dokument Uchwała Nr XXXIII/339/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zbycia nieruchomości lokalowej zabudowanej garażem w trybie bezprzetargowym części działki nr 40/7 obręb nr 6 m. Gryfice 2017-03-17 12:27
dokument Uchwała Nr XXXIII/340/2017 z 15.03.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-03-17 12:25
dokument Uchwała Nr XXXIII/341/2017 z 15.03.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-03-17 12:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/342/2017 z 15.02.2017 r. w spr. skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przyjęte uchwałą Nr IV.28.K.2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków finansowych przez Gminę Gryfice na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu 2017-03-17 12:23