Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVI/367/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXV/352/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 maja 2017 r. dotyczącej zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-26 10:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/368/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXV/354/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 maja 2017 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-06-26 10:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/369/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-26 10:19
dokument Uchwała Nr XXXVI/370/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2017-2040 2017-06-26 10:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/371/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-26 10:16
dokument Uchwała Nr XXXVI/372/2017 z 21.06.2017 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-26 10:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/373/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zasad gospodarowania komunalnymi pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi wchodzącymi w skład lokalowego zasobu Gminy Gryfice 2017-06-26 10:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/374/2017 z 21.06.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na utworzenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach Oddziałów Mistrzostwa Sportowego 2017-06-26 10:11
dokument Uchwała Nr XXXVI/375/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2017-06-26 10:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/376/2017 z 21.06.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-06-26 10:07
dokument Uchwała Nr XXXVI/377/2017 z 21.06.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-06-26 10:06
dokument Uchwała Nr XXXVI/378/2017 z 21.06.2017 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Gryfic 2017-06-26 10:04