Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVII/379/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-07-24 12:11
dokument Uchwała Nr XXXVII/380/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2017-2040 2017-07-24 12:10
dokument Uchwała Nr XXXVII/381/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2017-07-24 12:08
dokument Uchwała Nr XXXVII/382/2017 z 20.07.2017 r. w spr. udzielenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek Ochotniczch Straży Pożarnych - OSP Trzygłów i OSP Rybokarty 2017-07-24 12:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/383/2017 z 20.07.2017 r. w spr. udzielenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy - OSP Gryfice, OSP Ościęcin i OSP Górzyca 2017-07-24 12:01
dokument Uchwała Nr XXXVII/384/2017 z 20.07.2017 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby dla Komendy PowiatowejPolicji w Gryficach 2017-07-24 12:38
dokument Uchwała Nr XXXVII/385/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2017-07-24 11:53
dokument Uchwała Nr XXXVII/386/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego 2017-07-24 11:42