Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII/387/2017 z 30.08.2017 r. w spr. przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na l. 2005-2024 2017-08-31 10:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/388/2017 z 30.08.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-09-01 12:28
dokument Uchwała Nr XXXVIII/389/2017 z 30.08.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-09-01 12:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/390/2017 z 30.08.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego tj. działki nr 113/4 o pow. 0,3787 ha, położonego w miejscowości Jasiel na grunty stanowiące własność osoby fizycznej, tj. działki nr 123 o pow. 0,30 ha, położone w miejscowości Jasiel, gmina Gryfice 2017-09-06 12:17
dokument Uchwała Nr XXXVIII/391/2017 z 30.08.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 291/31 o pow. 0,1645 ha położonej w Borzyszewie i i będącą własnością osoby fizycznej, na rzecz Gminy Gryfice 2017-09-05 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/392/2017 z 30.08.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy stanowiącej działki nr 101/17 i 101/33 położone w obrębie geodezyjnym nr 5 Gryfice, służebnością gruntową 2017-09-01 12:23
dokument Uchwała Nr XXXVIII/393/2017 z 30.08.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy stanowiących działki nr 62/34 oraz 62/35 położone w obrębie geodezyjnym nr 8 Gryfice, służebnością gruntową 2017-09-01 12:20
dokument Uchwała Nr XXXVIII/394/2017 z 30.08.2017 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 254/9 obręb Borzyszewo 2017-09-05 10:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/395/2017 z 30.08.2017 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze powiatowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 41 obręb Stawno-Sokołów 2017-09-05 10:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/396/2017 z 30.08.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-01 12:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/397/2017 z 30.08.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2017-2040 2017-09-01 12:15