Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVI/214/2005 z 22.03.2005 w spr.uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Gryfice 2008-02-25 09:14
dokument Uchwała Nr XXVI/215/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.03.2005 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. 2005-04-14 11:02
dokument Uchwała Nr XXVI/216/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.03.2005 r. RM w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2005-04-14 11:02
dokument Uchwała Nr XXVI/217/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2005 rok 2005-04-14 11:03
dokument Uchwała Nr XXVI/218/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 2005-04-14 13:58
dokument Uchwała Nr XXVI/219/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2005-04-14 13:59
dokument Uchwała Nr XXVI/220/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfice. 2005-04-14 14:00
dokument Uchwała Nr XXVI/221/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Gryfi 2005-04-14 14:01
dokument Uchwała Nr XXVI/222/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 2005-04-19 16:19
dokument Uchwała Nr XXVI/223/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Og 2005-04-19 16:19
dokument Uchwała Nr XXVI/224/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie przekazania ciepłociągu jako wkładu niepieniężnego (aport) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z.o.o. w Gry 2005-04-14 13:58
dokument Uchwała Nr XXVI/225/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie wystąpienia o zmianę nazw urzędowych miejscowości NIEKŁADZ i DOBRZYN oraz zmianę rodzaju miejscowości GROCHÓW . 2005-04-14 14:04
dokument Uchwała Nr XXVI/226/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy miejscowości ZIELINEK stanowiącej część miasta Gryfice 2005-04-14 14:04
dokument Uchwała Nr XXVI/227/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 336/4, położonego w Gryficach przy ul. Niep 2005-04-14 14:05
dokument Uchwała Nr XXVI/228/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice systemu monitoringu wizyjnego na rzece Redze 2005-04-14 14:05
dokument Uchwała Nr XXVI/229/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005stanowiącego załącznik do uc 2005-04-14 13:55
dokument Uchwała Nr XXVI/230/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2005-04-14 14:02
dokument Uchwała Nr XXVI/231/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administ 2005-04-14 14:06
dokument Uchwała Nr XXVI/232/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005r. w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach 2005-04-14 11:09
dokument Uchwała Nr XXVI/233/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach 2005-04-14 13:54