Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/269/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 45 położonej w Ryboka


U C H W A Ł A Nr XXVIII/269/2005

RADY MIEJSKIEJ w G r y f i c a c h

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 45 położonej w Rybokartach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z roku 2001 nr 142 poz. 1591 zmiana, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271 z 2003 r. nr 80, poz. 717 nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203/ oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz. U. Nr 85 poz. 388/ - RADA MIEJSKA w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zniesienia współwłasności w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i 2 budynkami gospodarczymi i ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym nr 45 położonym w Rybokartach.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi obecnie współwłasność Gminy Gryfice i osób fizycznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:45