Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/277/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ulicy Szafirowej w


UCHWAŁA Nr XXVIII/277/2005

RADY MIEJSKIEJ w G r y f i c a c h

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie sprzedaży na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ulicy Szafirowej w Gryficach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603/ RADA MIEJSKA w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nierolnicze, oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) Nr 170 o pow. 750 m2 , 8) Nr 387 o pow. 1134 m2, 15) Nr 394 o pow. 781 m2,

2) Nr 171 o pow. 636 m2, 9) Nr 388 o pow. 1134 m2, 16) Nr 395 o pow. 621 m2,

3) Nr 172 o pow. 633 m2, 10) Nr 389 o pow. 1107 m2, 17) Nr 396 o pow. 647 m2,

4) Nr 173 o pow. 630 m2, 11) Nr 390 o pow. 1161 m2,

5) Nr 174 o pow. 628 m2, 12) Nr 391 o pow.1134 m2,

6) Nr 175 o pow. 656 m2, 13) Nr 392 o pow. 1088 m2,

7) Nr 386 o pow. 1232 m2, 14) Nr 393 o pow. 892 m2,

położone przy ulicy Szafirowej w Gryficach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:47