Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/282/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej


UCHWAŁA NR XXVIII/282/2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej .

Na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 22 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 554, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, oraz z 2004 r. Nr 25, poz.219) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Ne 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219)

Rada Miejska

uchwala, co następuje :

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r. i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r. tworzy się odrębne obwody głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej, ustala się numery i granice tych obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

14

Miasto Gryfice - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny, ulica Niechorska 27

Gryfice ul. Niechorska 27

15

Miasto Gryfice - Dom Pomocy Społecznej, ulica Kościuszki 71

Gryfice, ul. Kościuszki 71

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, rozplakatowanie w formie obwieszczenia na terenie gminy i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:48