Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/279/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie zmian do harmonogramu działań stanowiącego załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.


Uchwała Nr XXVIII/279/2005

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian do harmonogramu działań stanowiącego załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Na podstawie art.4` ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230, z 2003r. Nr 80 poz. 719,Nr 122 poz. 1143)

Rada Miejska w Gryficach

uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z określeniem zadań i kosztów ich realizacji na rok 2005 oraz uchwały Nr XXVI/229/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmian do harmonogramu działań stanowiącego załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ w liczbie porządkowej VI kwotę „10.000,-” zastępuje się kwotą „10.300,-”

2/ w liczbie porządkowej VIII kwotę „15.000,-” zastępuje się kwotą „10.000,-”

3/ w liczbie porządkowej XI kwotę „2.000,-” zastępuje się kwotą „1.000,-”

4/ w liczbie porządkowej XX kwotę „2.000,-” zastępuje się kwotą „700,-”

5/ w liczbie porządkowej XXI kwotę „10.220,-” zastępuje się kwotą „665,-”

6/ dodaje się liczbę porządkową XXII o nazwie zadania „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy z kwotą „19.642,-”

7/ dodaje się liczbę porządkową XXIII o nazwie zadania „Zakup programu komputerowego Microsoft Office 2003 oraz programu komputerowego o nazwie CYBRG IDEA PLAN v.1.0 dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach” z kwotą „1.500,-”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:48