Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/268/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej położnej w Dziadowie.


U C H W A Ł A Nr XXVIII/268/2005

RADY MIEJSKIEJ w G R Y F I C A C H

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej położnej w Dziadowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z roku 2001 nr 142 poz. 1591 zmiana, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203/ oraz art. 14 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z roku 2004 nr 261, poz.2603/ - RADA MIEJSKA w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele gospodarcze oznaczoną numerem geodezyjnym 133/3 o powierzchni 593 m2 położoną w Dziadowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała:Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:48