Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/274/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste bez przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Strzeleckiej w Gryficach


UCHWAŁA Nr XXVIII/274/2005

RADY MIEJSKIEJ w G r y f i c a c h

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste bez przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Strzeleckiej w Gryficach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 /oraz art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782/ RADA MIEJSKA w Gryficach uchwala co następuje;

§ 1. Przeznacza się oddanie w użytkowanie wieczyste bez przetargu nieruchomości nierolniczej oznaczonej numerem geodezyjnym 95/18 o pow. 0,0001 ha położonej przy ulicy Strzeleckiej w Gryficach na poprawę zagospodarowania przyległej działki zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 97/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:48