Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/280/2005 z 28.06.2005 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi


UCHWAŁA Nr XXVIII/280/2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. Nr 111 poz. 724, Nr 88, poz. 554, z 1988 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 Nr 111, poz. i oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz. U. Nr 116 poz. 753/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Gryfice .

§ 2.

Wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub opiekuna.

§ 3.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych będzie realizowane w miarę potrzeb, w terminach uzgodnionych z podmiotem, z którym zostanie zawarta umowa.

§ 4.

Wyłapywanie zwierząt i dalsze postępowanie przeprowadzone będzie z zachowaniem zasad i warunków przedstawionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz. U. Nr 116 poz. 753/.

§ 5.

Treść uchwały poda się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie o planowanej akcji wyłapywania zwierząt co najmniej 21 dni przed jej terminem.

§ 6.

1. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku właściciel zwierzęcia ponosi koszty złapania go i pobytu w schronisku.

2. Zwierzę zostanie zwrócone po uiszczeniu opłat o których mowa w ust. 1 w wysokości poniesionych przez gminę.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 12:41