herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1103/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia 2018-02-19 14:19
Zarządzenie Nr 1102/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia 2018-02-19 14:16
Zarządzenie Nr 1101/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-02-16 13:32
Zarządzenie Nr 1100/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 60 obręb 9 m. Gryfice 2018-02-16 13:30
Zarządzenie Nr 1099/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2018-02-16 13:04
Zarządzenie Nr 1098/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2018-02-16 13:03
Zarządzenie Nr 1097/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2018-02-16 12:55
Zarządzenie Nr 1096/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2018-02-16 12:53
Zarządzenie Nr 1095/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 366 obręb ewidencyjny 0001 Gryfice położonej w mieście Gryfice, Gmina Gryfice o powierzchni 0,0934 ha 2018-02-16 12:52
Zarządzenie Nr 1094/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Ogrodowej, Malinowej, Liliowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w miejscowościach Niekładź, Grądy i Wołczyno 2018-02-16 12:51
Zarządzenie Nr 1093/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2018-02-16 12:48
Zarządzenie Nr 1092/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok 2018-02-16 12:47
Zarządzenie Nr 1091/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 60/17 obręb Brodniki 2018-02-14 09:56
Zarządzenie Nr 1090/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 549 położonej w obrębie nr 4 m. Gryfice, Gmina Gryfice, o powierzchni 0,0756 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2018-02-14 09:46
Zarządzenie Nr 1089/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2018-02-14 09:56
Zarządzenie Nr 1088/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 7/1 obręb Przybiernówko 2018-02-14 09:42
Zarządzenie Nr 1087/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 366 obręb ewidencyjny Gryfice 1 położonej przy ul. Perłowej w Gryficach, Gmina Gryfice, o powierzchni 0,0934 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2018-02-14 09:41
Zarządzenie Nr 1086/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 234/1 obręb Górzyca 2018-02-14 09:38
Zarządzenie Nr 1085/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok 2018-02-14 09:37
Zarządzenie Nr 1084/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2018-02-14 09:34
Zarządzenie Nr 1083/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2018-02-14 09:29
Zarządzenie Nr 1082/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i I klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2018/2019 2018-01-30 09:05
Zarządzenie Nr 1081/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2018-01-30 09:04
Zarządzenie Nr 1080/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok 2018-01-30 09:03
Zarządzenie Nr 1079/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 63/15 obręb 7 m. Gryfice 2018-01-30 09:02
Zarządzenie Nr 1078/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2018-01-30 09:01
Zarządzenie Nr 1077/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 424/87 oraz udziału do 2/220 części w działce numer 424/113 obręb ewidencyjny 0005 Rzęskowo położonej w gminie Gryfice o powierzchni 0,0818 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00043803/7 2018-01-30 08:59
Zarządzenie Nr 1076/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2018-01-30 08:58
Zarządzenie Nr 1075/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2018-01-30 08:56
Zarządzenie Nr 1074/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok 2018-01-30 08:55
Zarządzenie Nr 1073/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach drogi z kostki polbruk gr. 8 cm o pow. 76,80 m2 w m. Prusinowo, Sołectwo Prusinowo 2018-02-14 09:23
Zarządzenie Nr 1072/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej na działce numer 549 obręb 4 m. Gryfice 2018-01-30 08:52
Zarządzenie Nr 1071/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2018-02-14 09:21
Zarządzenie Nr 1070/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2018-01-17 13:39
Zarządzenie Nr 1069/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2018 2018-01-17 13:37
Zarządzenie Nr 1068/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z zawartego Porozumienia Partnerskiego nr ROPS/III/13/17/Gmina Gryfice dotyczącego Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 Region dla Rodziny 2018-01-17 13:36
Zarządzenie Nr 1067/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok 2018-01-17 13:34
Zarządzenie Nr 1066/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 42/3 obręb Zielin 2018-01-12 08:28
Zarządzenie Nr 1065/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 358/21 obręb Borzyszewo 2018-01-12 08:27
Zarządzenie Nr 1064/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2018 roku 2018-01-12 08:26
Zarządzenie Nr 1063/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2018 roku 2018-01-12 08:24
Zarządzenie Nr 1062/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 426/1 o powierzchni 210 m2 położoną w Świeszewie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2018-01-09 14:24
Zarządzenie Nr 1061/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 263/5 o powierzchni 154 m2 położoną przy ulicy Starogrodzkiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2018-01-09 14:23
Zarządzenie Nr 1060/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 263/4 o powierzchni 517 m2 położoną przy ulicy Starogrodzkiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2018-01-09 14:22
Zarządzenie Nr 1059/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 112 o powierzchni 4822 m2 położoną przy ulicy Starogrodzkiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2018-01-09 14:21
Zarządzenie Nr 1058/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 156/2 o powierzchni 22 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 166 2018-01-09 14:19
Zarządzenie Nr 1057/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/4 o powierzchni 7 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 361 2018-01-09 14:18
Zarządzenie Nr 1056/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2018 roku 2018-01-09 14:16
Zarządzenie Nr 1055/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2018-01-09 14:15
Zarządzenie Nr 1054/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok 2018-01-09 14:06