Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVII/472/2018 z 28.02.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-03-05 09:11
dokument Uchwała Nr XLVII/473/2018 z 28.02.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 2018-03-06 08:16
dokument Uchwała Nr XLVII/474/2018 z 28.02.2018 r. w spr. ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gryfice 2018-03-02 13:47
dokument Uchwała Nr XLVII/475/2018 z 28.02.2018 r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowwych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2018-03-02 13:42
dokument Uchwała Nr XLVII/476/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 306 położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Gryfice 2018-03-02 13:37
dokument Uchwała Nr XLVII/477/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 426/1 obręb nr 0029 Świeszewo 2018-03-02 13:35
dokument Uchwała Nr XLVII/478/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 515/20 ob. nr 4 m. Gryfice o powierzchni 0,0402 ha 2018-03-02 13:32
dokument Uchwała Nr XLVII/479/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 204/1 obręb nr 8 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2018-03-02 13:29
dokument Uchwała Nr XLVII/480/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/11, 111/15 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2018-03-02 13:26
dokument Uchwała Nr XLVII/481/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 22, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2018-03-02 13:23
dokument Uchwała Nr XLVII/482/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Placu Zwycięstwa w Gryficach, stanowiącego kotłownię, będącego własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice 2018-03-02 13:21
dokument Uchwała Nr XLVII/483/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w miejscowości Rotnowo numer 29, gmina Gryfice wraz z pryznależnym udziałem do 2942/10000 części w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 255 o powierzchni 0,1552 ha w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-02 13:14
dokument Uchwała Nr XLVII/484/2018 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-03-02 13:24
dokument Uchwała Nr XLVII/485/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2018-03-02 13:08
dokument Uchwała Nr XLVII/486/2018 z 28.02.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic 2018-03-02 13:06