Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVIII/487/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-29 13:40
dokument Uchwała Nr XLVIII/488/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 2018-03-29 10:26
dokument Uchwała Nr XLVIII/489/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany Statutu gminy Gryfice 2018-03-29 10:27
dokument Uchwała Nr XLVIII/490/2018 z 27.03.2018 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-29 10:31
dokument Uchwała Nr XLVIII/491/2018 z 27.03.2018 r. w spr. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. 2018-04-12 10:46
dokument Uchwała Nr XLVIII/492/2018 z 27.03.2018 r. w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Gryfice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych 2018-03-29 10:37
dokument Uchwała Nr XLVIII/493/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/324/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" 2018-03-29 10:41
dokument Uchwała Nr XLVIII/494/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 279/1 obręb nr 1 m. Gryfice 2018-03-29 10:44
dokument Uchwała Nr XLVIII/495/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 383/2 obręb be 6 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2018-03-29 10:46
dokument Uchwała Nr XLVIII/496/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 73/2 obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2018-03-29 10:48
dokument Uchwała Nr XLVIII/497/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lolalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice 2018-03-29 13:54
dokument Uchwała Nr XLVIII/498/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gmine Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 89/114 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego i będącej własnością Powiatu Gryfickiego 2018-03-29 10:54
dokument Uchwała Nr XLVIII/499/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 151/1 o pow. 17m2 położonej przy ul. Mickiewicza i będącej własnością Powiatu Gryfickiego 2018-03-29 13:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/500/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości o numerach geodezyjnych 74, 80 i 120/1 położonych w obrębie Trzygłów, gmina Gryfice 2018-03-29 13:45
dokument Uchwała Nr XLVIII/501/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-03-29 13:48
dokument Uchwała Nr XLVIII/502/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2018-03-29 13:50
dokument Uchwała Nr XLVIII/503/2018 z 27.03.2018 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 2018-03-29 13:51
dokument Ucheała Nr XLVIII/504/2018 z 27.03.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza 2018-03-29 13:53