Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXII/311/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok 2006-01-16 11:45
dokument Uchwała Nr XXXII/312/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazy ydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006-01-16 11:33
dokument Uchwała Nr XXXII/313/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006-01-16 11:35
dokument Uchwała Nr XXXII/314/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006-01-16 11:42
dokument Uchwała Nr XXXII/315/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ... 2006-01-16 11:40
dokument Uchwała Nr XXXII/316/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006-01-16 11:37
dokument Uchwała Nr XXXII/317/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ... 2006-01-16 11:38
dokument Uchwała Nr XXXII/318/2005 z 28.12.2005 w spr.ustalenia opłaty prolongacyjnej 2006-03-01 15:14
dokument Uchwała Nr XXXII/319/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2006 rok 2006-01-16 11:52
dokument Uchwała Nr XXXII/320/2005 z 28.12.2005 w spr.regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r. 2006-01-11 11:50
dokument Uchwała Nr XXXII/321/2005 z 28.12.2005 w s pr. podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli w 2006r. 2006-01-16 11:56
dokument Uchwała Nr XXXII/322/2005 z 28.12.2005 w spr. programu wpółpracy z org. pozarządowymi na 2006 r. 2006-01-11 11:52
dokument Uchwała Nr XXXII/323/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 2006-03-01 15:12
dokument Uchwała Nr XXXII-324-2005 z 28.12.2005 w spr. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006-01-16 11:50
dokument Uchwała Nr XXXII/325/2005 z 28.12.2005 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej w Trzygłowie 2006-01-11 11:53
dokument Uchwała Nr XXXII/326/2005 z 28.12.2005 w spr. sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki 52 w Gryficach 2006-01-16 11:59
dokument Uchwała Nr XXXII/327/2005 z 28.12.2005 w spr. sprzedaży nieruchomości przy ul. Broniszewskiej w Gryficach 2006-01-11 11:53
dokument Uchwała Nr XXXII/328/2005 z 28.12.2005 w spr. nieruchomości położonych w Wołczynie 2006-01-11 11:54
dokument Uchwała Nr XXXII/329/2005 z 28.12.2005 w spr. zgody na obciążenie gruntu gm.przy ul.K.S.Ruta służebnoscia drogową 2006-01-16 11:59
dokument Uchwała Nr XXXII/330/2005 z 28.12.2005 w spr.zgody na obciążenie gruntu w Rzęskowie służebnością drogową 2006-01-11 11:55
dokument Uchwała Nr XXXII/331/2005 z 28.12.2005 w spr. przejęcia na własność gm.nieruchomości w obrębie Raduń 2006-01-11 11:55
dokument Uchwała Nr XXXII/332/2005 z 28.12.2005 w spr. przeniesienia prawa własności działki zabudowanej garażem przy ul. Litewskiej 2006-01-11 11:57
dokument Uchwała Nr XXXII/333/2005 z 28.12.2005 w spr. zgody na udzielenie bonifikat przy zbywaniu na rzecz użytkowników wieczystych gruntów na cele mieszkalne 2006-01-16 12:00