Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr LI/516/2018 z 27.06.2018 r. w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do Gminnej Spółki Wodnej "REGA" 2018-07-03 12:20
Uchwała Nr LI/517/2018 z 27.06.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-07-03 12:17
Uchwała Nr LI/518/2018 z 27.06.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 2018-07-03 12:15
Uchwała Nr LI/519/2018 z 27.06.2018 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na dezynsekcję części drewnianej konstrukcji w kościele pw.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie 2018-07-03 12:13
Uchwała Nr LI/520/2018 z 27.06.2018 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach na dezynsekcję części drewnianej konstrukcji w kościele p.w. Świętego Józefa Robotnika w Rybokartach 2018-07-03 12:11
Uchwała Nr LI/521/2018 z 27.06.2018 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. 2018-07-03 12:07
Uchwała Nr LI/522/2018 z 27.08.2018 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 2018-07-03 12:06
Uchwała Nr LI/523/2018 z 27.06.2018 r. w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2018 2018-07-03 12:03
Uchwała Nr LI/524/2018 z 27.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 189 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej 2018-07-03 09:19
Uchwała Nr LI/525/2018 z 27.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 289 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej 2018-07-03 09:16
Uchwała Nr LI/526/2018 z 27.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 396 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej 2018-07-03 09:13
Uchwała Nr LI/527/2018 z 27.06.2018 r. w spr. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz Gminy Gryfice 2018-07-02 11:16
Uchwała Nr LI/528/2018 z 27.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2018-07-02 11:12