Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIV/344/2006 z 4.04.2006 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za 2005 rok 2006-04-26 13:48
dokument Uchwała Nr XXXIV/345/2006 z 4.04.2006 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r. 2006-04-26 13:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/346/2006 z 4.04.2006 w spr. zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2006 r. 2006-04-26 13:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/347/2006 z 4.04.2006 w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 2006-04-26 13:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/348/2006 z 4.04.2006 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za wodę 2006-04-26 13:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/349/2006 z 4.04.2006 w spr. uchylenia uchwały Nr XXXII/320/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn.28.12.2005 r. w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli 2006-04-26 13:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/350/2006 z 4.04.2006 w spr. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gryfice na okres od 1.01. - 31.12.2006 2006-04-26 13:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/351/2006 z 4.04.2006 w spr. zmian do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. nr 1 do Gm. Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-04-26 13:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/352/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Trzygłów) 2006-04-26 13:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/353/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Prusinowo) 2006-04-26 13:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/354/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Ościęcin) 2006-04-26 13:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/355/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Rotnowo) 2006-04-26 13:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/356/2006 z 4.04.2006 w spr. zbucia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul.Broniszewskiej na poprawę warunków nieruchomości przyległych 2006-04-26 13:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/357/2006 z 4.04.2006 w spr. przejęcia na własność Gminy nieruchomości w Gryficach stanowiącej działkę 103/4 wykorzystywaną jako ciąg pieszy ul.Ks.St.Ruta 2006-04-26 13:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/358/2006 z 4.04.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. na własność Gminy nieruchomości w Gryficach przy ul.Kamieńskiej 40 2006-04-26 13:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/359/2006 z 4.04.2006 w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w Gryficach przy ul. Nadrzecznej 2 2006-04-26 13:55
dokument Uchwała Nr XXXIV/360/2006 z 4.04.2006 w spr. sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul.Jana Dąbskiego w Gryficach 2006-04-26 13:55
dokument Uchwała Nr XXXIV/361/2006 z 4.04.2006 w spr. zgody na obciązenie gruntu gminnego stanowiącego działkę Nr 74/9 przy ul.Wojska Polskiego służebnością drogową 2006-04-26 13:55
dokument Uchwała Nr XXXIV/362/2006 z 4.04.2006 w spr. przeniesienia w formie aportu nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice 2006-04-26 13:56
dokument Uchwała Nr XXXIV/363/2006 z 4.04.2006 w spr.nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości polozonej w Prusinowie 2006-04-26 13:56
dokument Uchwała Nr XXXIV/364/2006 z 4.04.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości w Rotnowie i Ościęcinie 2006-04-26 13:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/365/2006 z 4.04.2006 w spr. zm. uchwały Nr XXXII/330/2005 z 28.12.2005 r. dot. zgody na obciążenie gruntu gminnego w Rzęskowie służebnoscią drogową 2006-04-26 13:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/366/2006 z 4.04.2006 w spr. zm.uchwały Nr XXXII/324/2005 z 28.12.2005 dot. przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" 2006-04-26 13:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/367/2006 z 4.04.2006 w spr. planów pracy komisji stałych RM na 2006 r. 2006-04-26 13:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/368/2006 z 4.04.2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm.Gryfice 2006-04-26 13:58