Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wyniki głosowania II tury na Burmistrza Gryfic 2018-11-05 15:25
dokument Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w dniu 4 listopda 2018 r. 2018-10-31 11:06
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 październik 2018 r. o wynikach wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wojwództwa zachodniopomorskiego 2018-10-30 12:13
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 październik 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze wojwództwa zachodniopomorskiego 2018-10-30 12:12
dokument Zarządzenie nr 1335/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. 2018-10-29 09:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. 2018-10-26 09:15
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 2018-10-23 11:19
dokument Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Gryfic z dnia 22 października 2018 r. 2018-10-23 11:17
dokument Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z wyborów do Rady Miejskiej w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców z dnia 22 października 2018 r. 2018-10-23 11:17
dokument Gminna Komisja Wyborcza w Gryficach informuje o pełnieniu dyżuru w dniu wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Województw i Burmistrzów 21.10.2018 2018-10-19 14:48
dokument Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych oraz informacja o godzinach pracy w dniu wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Województw i Burmistrzów 21.10.2018 r. 2018-10-19 11:27
dokument Wyborco sprawdź gdzie możesz oddać w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. Wyciąg z obwieszczenia Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-10-17 10:32
dokument Rozkład jazdy - bezpłatny transport w dniu wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Województw i Burmistrzów 21.10.2018 r. 2018-10-17 10:27
dokument Informacja o posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych ds. przeprowadzenia głosowania i utworzonych ds. ustalenia wyników głosowania 2018-10-08 08:11
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 12:36
dokument OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 12:35
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 14:36
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gryfice 2018-10-02 10:52
dokument Protokół z losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gryfice 2018-10-01 19:29
dokument Protokół z losowania dodatkowo zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gryfice 2018-10-01 19:25
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Woborczej w Gryficach z dnia 29 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 10:47
dokument OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 12:19
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2018-09-28 14:58
dokument Informacja dot. Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach 2018-09-28 14:22
dokument Informacja Burmistrza Gryfic z dnia 27 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych 2018-09-27 19:15
dokument Druk zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21-10-2018 r. 2018-09-27 19:09
dokument Druk zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21-10-2018 r. 2018-09-27 19:08
dokument Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 27.09.2018 r. o nadaniu numerów list kandydatów do Rady Gminy Gryfice 2018-09-27 14:27
dokument Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gryfic zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-27 13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-20 13:22
dokument Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-13 15:59
dokument Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-19 14:35
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach 2018-09-13 15:57
dokument Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-21 10:03
dokument Uchwała Nr LIII/538/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.08.2018 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów glosowania w zakładzie leczniczym i domu pomocy społecznej 2018-09-05 08:33
dokument Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołanie pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów samorządowych 2018 2018-09-27 10:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 16:14
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfickiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich numerach i granicach liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryficach do przeprowadzenia wyborów samorządowych do Rady Powiatu Gryfickiego w 2018 r. 2018-08-27 16:20
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-27 16:24
dokument Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-27 16:02
dokument Uchwała Nr XLIX/507/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.04.2018 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-09-05 08:40
dokument Uchwała Nr XLVIII/490/2018 Rady Miejskikej w Gryficach z dnia 27.03.2018 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-09-05 08:37