Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/384/2006 z 27.06.2006 w spr. zm. do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. nr 1 do Gm. Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.


Uchwała Nr XXXVI/384/2006

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego załącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 przyjętego uchwałą Nr XXXII/323/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2005r.

Na podstawie art.4` ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372: z 2003r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143: z 2005r. Nr 23 poz. 186) i art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485),

Rada Miejska w Gryficach

uchwala co następuje:

§ 1

W harmonogramie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/323/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ w liczbie porządkowej I kwotę „50.200,00” zastępuje się kwotą „44.200,00”,

2/ dodaje się liczbę porządkową XXIII o nazwie zadania „Pomoc materialna dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gryficach na zadania związane z działaniami profilaktycznymi w ramach współpracy z GKRPA”z kwotą 6.000,00.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Regina Borowiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2006 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2006 10:06