Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/386/2006 z 27.06.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomosci połozonej w obrębie geod. RADUŃ


U C H W A Ł A Nr XXXVI/386/2006

RADY MIEJSKIEJ w G R Y F I C A C H

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości położonej

w obrębie geodezyjnym Raduń

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.''a'' ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z roku 2001 nr 142 poz.1591 zmiana, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113, poz.984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203/ oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z roku 2004 nr 261, poz.2603/ - RADA MIEJSKA w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Przejmuje się nieodpłatnie na własność Gminy Gryfice działkę oznaczoną numerem

geodezyjnym 5/9 o powierzchni 1,0340 ha w obrębie Raduń.

Nieruchomość w/w stanowi własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław GLIŹNIEWICZ

Sporządziła: Irena Aftowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2006 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2006 10:08