Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/387/2006 z 27.06.2006 w spr. przejęcia przez Gmine Gryfice nieruchomości polozonej w obrebie 9 miasta Gryfice stanowiącej działkę Nr 123 - nieczynne torowisko


UCHWAŁA Nr XXXVI/387/2006

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfice nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta stanowiącej działkę nr 123 - nieczynne torowisko

Na podstawie art. 18 ust.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z roku 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z roku 2003, Nr 80 poz. 717) oraz art.23 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420)

Rada Miejska u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę , nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym miasta 9, oznaczonej numerem geodezyjnym 123 o powierzchni 1,8186 ha, stanowiącej nieczynne torowisko. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 32674.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Maria Tankielun

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2006 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2006 10:08