herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania wyposażenia dla Przedszkola nr 1 w Gryficach 2019-03-21 10:53
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice 2019-03-15 13:52
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2019-03-21 13:42
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach oraz w przy ulicy: M.J. Piłsudskiego 2019-03-15 13:50
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-03-15 13:48
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice 2019-03-15 11:19
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 737/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną 2019-03-14 12:20
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicach: Szafirowej, Perłowej, Litewskiej, Wesołej, Niepodległości w Gryficach oraz w Niekładziu, Wołczynie i Świeszewie 2019-03-07 14:28
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-03-07 14:27
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 77/2 przy ul. Spacerowej, obręb 7 m. Gryfice 2019-03-06 09:03
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 63/9 przy ul. Orzechowej, obręb 7 m. Gryfice 2019-03-06 09:01
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 2/16 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, obręb 2 m. Gryfice 2019-03-06 09:01
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/126 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2019-02-28 14:02
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 106 przy ul. Turkusowej, obręb Gryfice 1 2019-02-28 14:01
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 86/8 obręb Trzygłów 2019-02-28 14:00
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-28 13:58
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-02-28 10:12
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice 2019-03-15 11:17
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizacje prac społecznie-użytecznych 2019-02-28 10:07
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji 4 garaży znajdujących się w budynku przy ulicy Nadrzecznej 1-2 w Gryficach, zlokalizowanych na działce o numerze geodezyjnym 14 o powierzchni 856 m2 2019-02-21 11:40
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-02-21 10:04
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora de. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-02-21 10:02
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2019-02-21 10:02
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 693 i 964 obręb 4 m. Gryfice ul. Łąkowa 2019-02-20 10:43
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M. J. Piłsudskiego 2019-02-20 10:42
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-02-20 10:41
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 280/5 o powierzchni 580 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Pionierskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-02-20 10:40
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji 6 lokali mieszkalnych wraz z piwnicami i 1 budynkiem gospodarczym, zlokalizowanych na działce o numerze geodezyjnym 56/2 przy ul. Litewskiej 6 2019-02-20 10:39
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brodniki, Grębocin i Lubin w sprawie utworzenia Sołectwa Grębocin i Sołectwa Lubin oraz podziału Sołectwa Brodniki 2019-02-20 10:35
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kukań, Wołczyno i Krakowice w sprawie utworzenia Sołectwa Wołczyno z miejscowością Krakowice i podziału Sołectwa Kukań 2019-02-20 10:33
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-02-20 10:21
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-02-20 10:19
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 450/4, obręb Borzyszewo 2019-02-12 08:55
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/119 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2019-02-13 09:34
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-01-31 14:10
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 366 przy ul. Perłowej, obręb Gryfice 1 2019-01-31 14:08
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 79/10, obręb Rotnowo 2019-01-31 14:07
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/81 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2019-01-31 14:06
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 272 przy ul. Klonowej, obręb Gryfice 7 2019-01-31 14:05
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/132 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2019-01-31 14:04
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 399/2 przy ul. Bursztynowej, obręb Gryfice 1 2019-01-31 14:03
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Wycinkę 19 szt. topoli z terenu Parku Miejskiego w Gryficach 2019-01-31 14:01
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2019/2020 2019-01-31 13:58
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-01-31 13:24
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 48/6 przy ul. Kościuszki, obręb Gryfice 5 2019-01-31 13:23
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach do podpisywania protokołów granicznych i protokołów wznowienia granic. 2019-01-31 13:22
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-01-31 12:36
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-01-31 12:35
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 97/16 przy ul. Leśnej, obręb Zaleszczyce 2019-01-31 12:34
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 237/3 obręb Otok 2019-01-31 12:33
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/71 oraz 424/72 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2019-01-31 13:56
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gryfice w Gryficaach, Świeszewie, Trzygłowie, Kukaniu, Rybokartach, Rotnowie, Prybiernówku, Ościęcinie i Górzycy w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-31 12:27
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicy: Szafirowej, Perłowej, Litewskiej, Wesołej, W. Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w Niekładziu, Wołczynie i Świeszewie 2019-01-31 12:26
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu korzystania z komputerów służbowych, dostępu do sieci Internet i poczty e-mail 2019-02-12 08:43
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 487/2006 z dnia 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-01-23 11:12
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania drogi w dz. nr 66 obr. ewid. Gryfice 7 jedn. Gryfice miasto dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-23 11:11
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania drogi w dz. nr 19/53 obr. ewid. Gryfice 1 jedn. Gryfice miasto dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-23 11:09
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania sieci wodociągowej w dz. nr 194 i 214/3 obr. ewid. Gryfice 8 jedn. Gryfice miasto dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-23 11:08
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na działce nr 424/177 obręb Rzęskowo, gm. Gryfice 2019-01-23 11:07
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2019 roku 2019-01-23 11:06
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2019-01-23 11:06
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 494/2 o powierzchni 717 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-01-23 11:00
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 73/2 o powierzchni 77 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7 przy ul. Spacerowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-01-23 10:58
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 122 o powierzchni 355 m2 położoną w Gryficach obręb numer 8 przy ul. Starogardzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-01-23 10:57
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 77/10 o powierzchni 96 m2 położoną w Gryficach obręb numer 8 przy ul. Starogardzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-01-23 10:56
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 383/2 o powierzchni 194 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Śniadeckich przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-01-23 10:55
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2019 2019-01-23 10:54
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2019 2019-01-23 10:53
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych w udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2019 2019-01-23 10:52
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-01-23 10:51
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-01-23 10:50
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Łąkowej na terenie ogrodu japońskiego oraz w m. Dziadowo oraz elementów siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w m. Brodniki i Smolęcin dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-23 10:49
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach chodnika w miejscowości Trzygłów w drodze powiatowej nr 3137Z na działce nr 76, 87 obręb Trzygłów, gm. Gryfice 2019-01-23 10:48
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Trzygłowie adaptacji przedszkola na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, gmina Gryfice 2019-01-23 10:47
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 63/1 przy ul. Jana Dąbskiego, obręb Gryfice 7 2019-01-23 10:46
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 376/32 przy ul. Panoramicznej, obręb Gryfice 6 2019-02-21 10:21
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 1/81 przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo 2019-01-31 13:55
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2019 roku 2019-01-23 10:45
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia grudnia 2019 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2019 roku 2019-01-23 10:41
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-01-23 10:45