Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, ,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/Sn oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1/1 i 1/2 obręb Świeszewo, gmina Gryfice??. 2019-12-11 10:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o o planowanym przedsięwzięciu pn.,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.27 ( obręb 0009) w miejscowości Gryfice, Gmina Gryfice ( projekt Gryfice III) 2019-11-28 14:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o o planowanym przedsięwzięciu pn.,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 24 ( obręb 0009) w miejscowości Gryfice, Gmina Gryfice ( projekt Gryfice II). 2019-11-28 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu pn.,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 10 ( obręb 0009) w miejscowości Gryfice, Gmina Gryfice ( projekt Gryfice I) 2019-11-28 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 27,28,29 ( obręb 0009) w miejscowości Gryfice, Gmina Gryfice ( projekt Gryfice IV). 2019-11-27 12:08
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 119 obręb Jasiel, gmina Gryfice. 2019-11-20 11:17
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na paliwo ciekłe (ON) o poj. 30 m3 oraz zbiornika na dodatek do paliw (AdBlue) o pojemności 5m3 w m. Jasiel na terenie dz. nr 70/3 obręb Jasiel, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie. 2019-11-14 13:27
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn,, Budowa zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody na działkach o nr ewid. 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4 obręb Lubieszewo??. 2019-10-23 11:58
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Zagórcze dz. nr 137/2. 2019-10-23 11:56
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 10 . 2019-10-23 11:54
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 9 . 2019-10-23 11:52
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 8.. 2019-10-23 11:51
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 7. 2019-10-23 11:49
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 6 . 2019-10-23 11:47
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 5 . 2019-10-23 11:46
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 4. 2019-10-23 11:43
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 3. . 2019-10-23 11:42
dokument budowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 2 . 2019-10-23 11:40
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięciabudowie farmy solarnej ( fotowoltaicznej ) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo ? zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0MW na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice ? LUBIN 1 . 2019-10-23 11:38
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Zagórcze dz. nr 137/2. 2019-10-22 14:48
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn,, Budowa zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody na działkach o nr ewid. 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4 obręb Lubieszewo??. 2019-10-22 14:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC WNOŚ.6220.16.2019 R. 2019-09-06 13:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC WNOŚ.6220.15.2019 R. 2019-09-06 12:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach?? polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice ( gmina Gryfice). 2019-08-21 14:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody na działkach o nr ewid. 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4 obręb Lubieszewo. 2019-07-04 13:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Zagórcze dz. nr 137/2. 2019-07-02 13:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic dot. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice gmina Gryfice (planowana maksymalna obsada w sztukach rzeczywistych wynosi 1.050.000 kur - 15 kurników x 70.000 sztuk.) 2019-06-24 13:53
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 110 od km 13+100 do km 14+300??. 2019-01-30 15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie zbiornika naziemnego na paliwo płynne (ON) wraz z dystrybutorem o pojemności 50.000 litrów planowanego do realizacji przy ul. J. Piłsudskiego 25A w Gryficach na dz. oznacz. nr geod. 3/7 w obrębi ewid. Gryfice- 3, na terenie zakładu ,, TRANSGRYF?? Transport i Handel Dariusz Piotrowski z/s w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 25A. 2019-01-25 11:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfice. 2019-01-18 11:07