Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC WNOŚ.6220.16.2019 R. 2019-09-06 13:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC WNOŚ.6220.15.2019 R. 2019-09-06 12:45
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach?? polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice ( gmina Gryfice). 2019-08-21 14:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody na działkach o nr ewid. 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4 obręb Lubieszewo. 2019-07-04 13:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Zagórcze dz. nr 137/2. 2019-07-02 13:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic dot. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice gmina Gryfice (planowana maksymalna obsada w sztukach rzeczywistych wynosi 1.050.000 kur - 15 kurników x 70.000 sztuk.) 2019-06-24 13:53
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 110 od km 13+100 do km 14+300??. 2019-01-30 15:02
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie zbiornika naziemnego na paliwo płynne (ON) wraz z dystrybutorem o pojemności 50.000 litrów planowanego do realizacji przy ul. J. Piłsudskiego 25A w Gryficach na dz. oznacz. nr geod. 3/7 w obrębi ewid. Gryfice- 3, na terenie zakładu ,, TRANSGRYF?? Transport i Handel Dariusz Piotrowski z/s w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 25A. 2019-01-25 11:04
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfice. 2019-01-18 11:07