Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIII/712019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-05-14 10:19
dokument Uchwała Nr VIII/72/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 2019-05-07 11:11
dokument Uchwała Nr VIII/73/2019 z 30.04.2019 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na wymienę pokrycią dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach. 2019-05-07 10:53
dokument Uchwała Nr VIII/74/2019 z 30.04.2019 r. w spr. ustalenia planu sieci publicznych osmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 2019-05-07 10:50
dokument Uchwała Nr VIII/75/2019 z 30.04.2019 r. w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice 2019-05-07 10:46
dokument Uchwała Nr VIII/76/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 2019-05-07 10:44
dokument Uchwała Nr VIII/77/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 245/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Łąkowej na rzecz właściciela działki przyległej 2019-05-07 10:31
dokument Uchwała Nr VIII/78/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 543/8 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Barakowej 2019-05-07 10:28
dokument Uchwała Nr VIII/79/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 52/10 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2019-05-07 10:25
dokument Uchwała Nr VIII/80/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego niegraniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości WOŁCZYNO nr 6 gmina Gryfice6 2019-05-07 10:22
dokument Uchwała Nr VIII/81/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-05-07 10:11
dokument Uchwała Nr VIII/82/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-05-07 10:09