Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji RM w dn. 28.05.2019 r. o g. 10,oo 2019-05-22 10:04
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-05-21 13:12
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 2019-05-21 13:11
Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 ( ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) 2019-05-21 09:46
Projekt uchwały w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych 2019-05-21 09:43
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-22 12:15
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2019-05-22 12:18
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marvca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2019-05-21 09:40
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie SIKORY 2019-05-21 09:37
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Gryfice nieruchomości stanowiących działki o numerach 9/26 i 9/28 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2019-05-21 09:35
Projekt uchwały w spr. powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania wieloletniego programu gosppdarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice na l. 2019-2024 2019-05-21 09:33
Projekt uchwały w spr. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji czlonka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2019-05-21 09:31