Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IX/83/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-05-30 09:53
dokument Uchwała Nr IX/84/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 2019-05-30 09:51
dokument Uchwała Nr IX/85/2019 z 28.05.2019 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomrskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich Nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) 2019-05-30 09:48
dokument Uchwała Nr IX/86/2019 z 28.05.2019 r. w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych 2019-05-30 09:45
dokument Uchwała Nr IX/87/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-30 09:40
dokument Uchwała Nr IX/88/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2019-05-30 09:37
dokument Uchwała Nr IX/89/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2019-05-30 09:32
dokument Uchwała Nr IX/90/2019 z 28.05.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnuctwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie SIKORY 2019-05-30 09:28
dokument Uchwała Nr IX/91/2019 z 28.05.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Gryfice nieruchomości stanowiących działki o numerach 9/26 i 9/28 położonych wobrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2019-05-30 09:29
dokument Uchwała Nr IX/92/2019 z 28.05.2019 r. w spr. powołania doraźnej Komisji Rady Miejskirej ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice na l. 2019-2024 2019-05-30 09:22
dokument Uchwała Nr IX/93/2019 z 28.05.2019 r. w spr. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2019-05-30 09:19
dokument Uchwała Nr IX/94/2019 z 28.05.2019 r. w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-05-30 09:17