Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 5 z pracy Burmistrza Gryfic za okres od dn. 24 czerwca 2003 r. do 27 sierpnia 2003 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej

od dnia 24 czerwca 2003 r. do 27 sierpnia 2003 r.

W opisywanym okresie podjąłem następujące decyzje:

24 czerwiec 2003 r

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

  • przyjęcia regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach,

  • powołania komisji przetargowej na zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach,

  • zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok.

08 lipiec 2003 r.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

  • obniżenia ceny sprzedaży lokali użytkowego nr 1U położonego przy ul. Ks. St.
   Ruta 5 w Gryficach,

  • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na realizację prac związanych z wykonaniem budynku 48-rodzinnego przy ul. Kamieńskiej w Gryficach.

  • Unieważniłem przetarg na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz ponownie zatwierdziłem instrukcję dla oferentów na kolejny przetarg.

  • Zatwierdziłem Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „ realizację prac związanych z wykonaniem budynku 48-rodzinnego przy ul. Kamieńskiej w Gryficach i powołanie komisji przetargowej.

  • Podjąłem decyzję o ogłoszeniu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Nadrzecznej 2 w Gryficach. /gabinet kosmetyczny/

  • Rozpatrzyłem negatywnie wniosek w sprawie obniżenia czynszu najmu na lokal położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 43 w Gryficach.

  • 18 sierpień 2003 r.

   1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

    • obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Smolęcinie,

    • obniżenia ceny sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Ks. St. Ruta 5.

    • Zatwierdzenie przetargu na dostawę i instalację sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach.

    • Przyjąłem informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

    • 27 sierpień 2003 r.

     1. Przyjąłem projekty uchwał RM w sprawach:

      1. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla terenu mieszkalno-usługowego w obrębie Borzyszewo,

      2. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla zabudowy mieszkaniowej z usługami w obrębie geodezyjnym Rzęskowo,

      3. uchylenia uchwały Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003r w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice obejmującej działki nr 7 i 43 położonych przy ul. Kamieńskiej w Gryficach,

      4. zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice obejmującej działki nr 7 i 43 położonych przy ul. Kamieńskiej w Gryficach

      5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, obejmującego działki nr 196/2, 196/4 przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach,

      6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, obejmującego działki nr 322, 74/3 przy ul. Plac Zwycięstwa w Gryficach,

      7. zmiany budżetu gminy na 2003 rok,

      8. zmian w statucie Celowego Związku R-XXI z siedzibą w Nowogardzie,

      9. likwidacji Gryfickiego Centrum Przedsiębiorczości

      10. zniesienia współwłasności w nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej 25 działka nr 212,

      11. sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Niedźwiedziskach /działka nr 249 bez zabudowań/

      12. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości położonej we wsi Świeszewo /działka nr 399/1/,

      13. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości położonej w Stawnie /działka nr 25/41 o pow. 30 m2 przeznaczona pod budowę przepompowni ścieków/,

      14. nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych terenu położonego we wsi Sikory.

     1. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego na 2003 rok.

     1

     3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 18-12-2003 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2003 15:36