Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 1 z pracy Burmistrza Gminy Gryfice za okres od dn. 29 listopada 2002 r. do 15 stycznia 2003 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gminy Gryfice w okresie między sesjami Rady Miejskiej

od dnia 29 listopada 2002 r. do 15 stycznia 2003 r.

W opisywanym okresie podjąłem następujące decyzje:

29 listopad 2002 r.

 1. Zaopiniowałem projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  2. zwolnień od podatku od nieruchomości,

  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,

  4. ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,

  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 2. Wydałem Zarządzenie Burmistrza Gminy w sprawie zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym na 2002 rok.

10 grudnia 2002 r.

 1. Wydałem Zarządzenia Burmistrza Gminy w sprawach:

  1. powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną

  2. regulaminu organizowania, przeprowadzania przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną,

  3. ustalenia ceny sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Ks. Stanisława Ruta 88,

  4. powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej
   w Gryficach przy ul. Niepodległości 49.

 2. Zaopiniowałem projekt uchwały RM w sprawach przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowości Rybokarty z funkcji terenu rolnego na cele sportowo-rekreacyjne.

 3. Podjąłem decyzję o rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej położonej w miejscowości Raduń.

 4. Określiłem warunki negocjacji czynszu najmu budynku użytkowego w Smolęcinie.

 5. Podjąłem decyzję w wystawieniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki rolnej położonej przy ul. Sportowej.

 6. Określiłem warunków przetargu na najem:

   • garażu przy ul. Kościuszki,

   • garaży i lokali użytkowych w Niekładziu,

   • najem mieszkania przy ul. Kamienna Brama 1/14

17 grudnia 2002 r.

 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

  1. odwołania Sekretarza Gminy Gryfice,

  2. powołania Sekretarza Gminy Gryfice,

  3. zmiany budżetu gminy Gryfice na 2002 rok,

  4. przyjęcia „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice”,

  5. przystąpienia do zmiany ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice,

  6. przystąpienia do zmiany ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice z wyłączeniem miasta Gryfice.

31 grudnia 2002 r.

 1. Wydałem Zarządzenia w sprawach:

  1. przekazania środków trwałych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach,

  2. zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2002 r,

  3. zmiany układu wykonawczego na 2002 rok,

  4. zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r,

  5. zmian w planach finansowych środków specjalnych na 2002 rok,

  6. zmian w planach finansowych zakładów budżetowych.

07 stycznia 2003 r.

 1. Zaopiniowałem projekty uchwał w sprawach:

  1. wyznaczenia delegatów do reprezentowania Gminy Gryfice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

  2. przystąpienia do Celowego Związku Gmin R - XXI,

  3. harmonogramu działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok,

  4. zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Gryfice,

  5. opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w gminie Gryfice.

 2. Przyjąłem sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w harmonogramie działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego na rok 2003.

 4. Zatwierdziłem wyniki przetargu na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Niepodległości 49 w Gryficach.

 5. Unieważniłem bezskuteczny przetarg na wydzierżawienie terenu położonego przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach

 6. Zatwierdziłem projekt planu remontów budynków na 2003 rok.

 7. Podjąłem decyzję o ogłoszeniu konkursów na dyrektorów szkół w:

   • Gimnazjum Nr 1 w Gryficach,

   • Szkole Podstawowej w Prusinowie.

 • Zatwierdziłem instrukcję przetargową na adaptację budynku po byłym przedszkolu w Prusinowie na mieszkania.

 • 15 stycznia 2003 r.

  1. Zaopiniowałem projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

   1. wieloletniego wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnych położonych w Gryficach przy:

    • ul. Kościuszki 52,

    • ul. Tenisowej,

  2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

  3. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego na własność Gminy jako mienia komunalnego,

  4. zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice obejmującej teren działki nr 31/21 obręb geodezyjny Prusinowo,

  5. zmiany uchwały dotyczącej opłaty administracyjnej,

  6. odrzucenia zarzutu do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ulic Ogrodowej, Zdrojowej.

  Burmistrz Gminy Gryfice

  Andrzej Szczygieł

  1

  3

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 18-12-2003 15:36
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2003
  Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2003 15:36