Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/129/2019 z 24.09.2019 r. w spr. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmny Gryfice 2019-10-04 11:32
dokument Uchwała Nr XIV/130/2019 z 24.09.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w buddżecie gminy na 2019 r. 2019-09-30 09:05
dokument Uchwała Nr XIV/131/2019 z 24.09.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 2019-09-30 09:03
dokument Uchwała Nr XIV/132/2019 z 24.09.2019 r. w spr. zmiany Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice" 2019-09-30 09:02
dokument Uchwała Nr XIV/133/2019 z 24.09.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. 2019-09-30 08:59
dokument Uchwała Nr XIV/134/2019 z 24.09.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami 2019-09-30 08:55
dokument Uchwała Nr XIV/135/2019 z 24.09.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego 2019-09-30 08:53